SOC verwerkt bijdragen in concept-gedragscode sport
20 May, 11:29
foto
Deelnemers aan een workshop over gedragscode in de sport, afgelopen vrijdag. (Foto: SOC)


Het Surinaams Olympisch Comité (SOC) is bezig met een concept gedragscode op basis van bijdragen van verschillende betrokkenen bij de sport. Veel sportorganisaties hebben geen harde afspraken over de gedragsnormen in de sport. Het is misschien geen praktisch probleem wanneer alle neuzen in één richting wijzen over de cultuur in de sport. Maar, het kan erg lastig en zelfs schadelijk zijn voor de sportomgeving indien er botsende visies zijn en wanneer gedragingen de algemene norm overschrijden, stelt het SOC. 

Binnen het internationaal beleidskader van veiligheid van atleten, organiseert het SOC sinds enkele maanden activiteiten. De trekker is het Gender & Sport Commissariaat onder leiding van Kirtie Algoe. Onlangs is een bewustwordingscampagne over seksueel molest in de sport gestart en zijn er drie workshops gehouden met o.a. atleten, coaches en sportbestuurders. De focus is nu op het ontwikkelen van een gedragscode in de sport.

Het Gender & Sport Commissariaat hield vrijdag een vervolgworkshop voor coaches en bestuurders. De opkomst was klein met ruim 15 participanten, maar de bijdrage was waardevol, laat officie manager van SOC, Fred Lobman, optekenen. Tijdens deze sessie is er voortgeborduurd op inzichten van voorgaande sessies en is er kritisch gereflecteerd op enkele voorbeeld gedragscodes in de wereld. De input wordt verwerkt in een concept-gedragscode die met meerdere groepen besproken zal worden.


Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September