Meer aandacht voor jongeren om slechte invloeden te weerstaan
19 May, 12:55
foto
Leerlingen van de Colridgeschool luisteren naar de inleiding van Milton Bischop van Jeugdzaken. Zij hebben deelgenomen aan de discussie 'De jeugd, drugs en criminaliteit in Suriname'.


Er wordt nog te weinig gedaan om jongeren te weerhouden het criminele pad op te gaan. Zij verdienen meer aandacht om de slechte invloeden te kunnen weerstaan. Dit kwam naar voren tijdens de discussie 'De jeugd, drugs en criminaliteit in Suriname' met leerlingen van de Coleridgeschool bij The Community Hub in het resort Flora. De informatie werd tijdens een interactieve sessie verstrekt door de afdeling Jeugdzaken van het Korps Politie Suriname. Ook werd de film Boyz N The Hood vertoond waarna een inleiding van majoor Milton Bischop van Jeugdzaken volgde, waarbij de discussie goed op gang kwam.

De preventieve rol bij criminaliteit die de jeugd kan invullen, werd belicht. Er werd onderkend dat opvoeding de basis is voor de vorming. Daarnaast zien de jongeren graag dat er meer gedaan wordt aan vrijetijdsbesteding. Volgens hen schort het ook aan sportmogelijkheden. Dit zijn volgens de jongeren zaken die de jeugd kan weerhouden op het verkeerde pad te gaan.

Bischop geeft aan dat jongeren moeten leren om betere keuzes te maken en hun vrienden te kiezen op basis van de groei die zij willen ervaren in hun leven. Hij constateert dat gezinsomstandigheden mede kunnen bijdragen aan de keus het criminele pad op te zoeken. Uiteindelijk is het toch de persoonlijke keuze die bepaalt of men overgaat tot een criminele daad. Hij moedigde de jongeren aan ver af te blijven van dit pad en van drugs. De toekomst van de jeugd ligt in haar eigen handen, werd gesteld. Hij sloot af met de zin: kom vooral niet negatief in aanraking met de politie.

De middelen voor deze dag komen van de Amerikaanse ambassade via de Suriname America Alumni Association (SAAA). De dag was special bedoeld voor leerlingen van klasse 2 en 3 van deze muloschool. Er was een SAAA grant competitie onder de leden van de associatie, waar Obed Kanape als een van de winnaars uit de bus kwam. Kanape is voorzitter van Stichting UN CODE Suriname en projectcoördinator van het IBIGI (Imagina Believe Innovate Grow Impact) project. Kanape is zeer tevreden met de dag vooral met de manier waarop de interactie verliep. De ondersteuning van de Amerikaanse ambassade is bedoeld om de alumni die ooit hebben geparticipeerd in Amerikaanse programma's  te stimuleren om initiatieven te ontwikkelen voor onder meer de maatschappelijke issues.

Ala-D Media

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September