VHP houdt traditiegetrouw gezamenlijk avondmaal
18 May, 22:28
foto
De VHP hield een druk bezochte gezamenlijk avondmaal in stichting 'de Olifant'. (Foto: VHP)


Traditiegetrouw heeft de VHP vrijdagavond in partijcentrum 'de Olifant' een gezamenlijk avondmaal, Iftar, gehouden.  Hieraan namen vertegenwoordigers van verschillende moslimorganisaties en andere gelovigen deel. "Wat alle geloven gemeen hebben, is dat wij allen kinderen van God zijn. Dat ons geloof ons normen en waarden leert, die richting geven aan ons leven. Een kompas voor jezelf, een kompas voor onze kinderen. Geloof geeft ons kracht. Geeft zin aan ons leven," zei partijvoorzitter Chan Santokhi in zijn toespraak. 

Nadat het vasten is verbroken in een gezamenlijk in gebed, werd de avondmaaltijd genuttigd. "Deze gezamenlijke avondmaaltijd is ook het moment om de boodschap en de betekenis van het vasten met elkaar te delen. En wat is die boodschap? Die boodschap is dat we er niet alleen zijn voor onszelf, stelde de partijleider. We zijn vanavond hier voor het onderlinge contact. Voor saamhorigheid, tolerantie en respect. Belangrijke normen en waarden, die essentieel zijn om gezond en trots door het leven te gaan. Het zijn deze normen en waarden die centraal moeten staan als het gaat om onze gemeenschap. Centraal moeten staan in buurten en organisaties. Centraal moeten staan in ons land. Het zijn belangrijke fundamenten om ons land weer op te bouwen en onze natievorming weer echte inhoud te geven.

Ramadan is een periode van vasten en bezinning. Een maand lang staat het leven van moslims in het teken van verbroedering, zelfdiscipline, zelfreflectie en spirituele bezinning. Een periode van dankbaarheid voor de vele zegeningen die je tot nu toe hebt mogen ontvangen. Een periode van nederigheid en de hand te reiken naar velen die het minder goed hebben. Door het vasten ontwikkelen we ook standvastigheid. We staan stil bij de band die we hebben met onze Schepper. Dat doen we met respect en nederigheid als dienaar van het goede. Het vasten laat ons ook beseffen dat we als mensen gelijk zijn. Iedereen, rijk of arm, jong of oud, verkeert in een en dezelfde situatie als hij of zij honger heeft, of dorst. Dat zijn de momenten waar we teruggrijpen op de normen en waarden die het geloof biedt. 

Het gaat om verdraagzaamheid en tolerantie; behulpzaamheid en vredelievendheid; eensgezindheid en saamhorigheid. Het gaat het om broederschap. Dat is voor mij het belangrijkste van de Iftar, wanneer we het vasten verbreken. Dat wij allen tezamen bij zonsondergang, ervaren dat we broeders en zusters zijn. Dat er geen onderscheid is tussen rangen en standen.

Laten we bidden, dat alle mensen die vasten, het op deze manier mogen beleven. Dat ze daaruit kracht putten. Dat we die krachten inzetten voor het Goede, voor je gezin, je kinderen, je familie en je buurt. Dat je die kracht ook geeft aan land en volk, in welke vorm dan ook. Het is onze plicht. 
Deze Iftar is er ook om bruggen te bouwen en te verbinden. Met deze Iftar tonen we als VHP saamhorigheid en eenheid. Het is onze manier om respect te tonen aan onze moslimbroeders en zusters voor de opofferingsgezindheid via het vasten. 
Als partij brengen wij dank uit voor hun gebeden voor ons allen; voor de redding en de verheffing van ons Suriname. Ik dank u, en wens u nog een gezegende Ramadan toe. Mahe Ramzan Mubarak en Vrede zij met u en de uwen”. Allah hafiz."

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September