Aanpak pompgemaal Wageningen prioriteit voor Parmessar
19 May, 00:46
foto
De pompen van Wageningen die moeten zorgen voor de irrigatie van de rijstsector. (Foto: LVV/NII)


Aanpak van het project ‘Rehabilitatie Pompgemaal Wageningen’ is een van de beleidsprioriteiten van minister Rabin Parmessar van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV). Op de eerste werkdag heeft de bewindsman deze kwestie besproken met de directievoerder, de aannemer en ter zake deskundigen laten informeren over de stand van zaken met betrekking tot de rehabilitatiewerkzaamheden van het pompgemaal Wageningen. Later zondag worden de besprekingen over dit project voortgezet, waarbij een duidelijk stappenplan zal worden vastgesteld.

De eerste nieuwe pomp die een capaciteit van 28.000 kubieke meter water per uur heeft, zal binnenkort functioneren. In het project is ook opgenomen dat de pompen een voor een worden vervangen. De aanpak van dit project is een van de prioriteiten van Parmessar. Het kost de Staat jaarlijks miljoenen voor revisie en onderhoud om de drie, bijkans zestig jaren oude pompen van Wageningen in bedrijf te houden. 

Dit verouderde pompgemaal voorziet, met onderbrekingen door technische mankementen, jaarlijks in twee seizoenen irrigatiewater aan ongeveer 12.500 ha rijstareaal in Wageningen, de Middenstandspolder en de omliggende gebieden in het district Nickerie, meldt LVV via het Nationaal Informatie Instituut. Na de rehabilitatie van dit pompgemaal zal een groter gebied, ruim 17.000 ha rijstareaal, optimaal voorzien kunnen worden van irrigatiewater. 

Eveneens is in de planning om de stakeholders in de rijstsector in Nickerie in te lichten over de ontwikkelingen van dit project. Het streven is om dit project voor eind van dit jaar geheel op te leveren.  Benadrukt wordt dat gedurende de rehabilitatiewerkzaamheden de boeren niet verstoken zullen zijn van irrigatiewater. 

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September