SSA rekent op wegsturen Chinese fabriekstrawlers
19 May, 00:00
foto
De Chinese fabrieksschepen vertoeven nog steeds in de Surinaamse wateren.


De Surinaamse Seafood Associatie (SSA) gaat ervan uit dat ondanks de wisseling van de wacht bij het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) het beleid niet zal veranderen over de zes Chinese fabrieksschepen die sinds november vorig jaar in Suriname zijn. Voorzitter Udo Karg zegt in gesprek met Starnieuws dat de schepen niet beantwoorden aan de wettelijke bepalingen. Op grond daarvan is door de toenmalige minister van LVV, Lekhram Soerdjan, geen vergunning verleend aan Ross National Fisheries. 

Sinds donderdag zwaait minister Rabin Parmessar de scepter op dit ministerie. "Wij gaan ervan uit dat er continuïteit van beleid is. De sector is over deze kwestie ook ontvangen door president Desi Bouterse. Bij dat onderhoud is uitgebreid aan de orde gekomen waarom er geen vergunning kan worden gegeven om met deze schepen te vissen in onze wateren. Het voortbestaan van de sector zal in gevaar worden gebracht als toch toegestaan wordt dat de trawlers hier mogen opereren," legt Karg uit. 

President Bouterse is nauwelijks ingegaan op een persconferentie donderdag op de vraag wat er met de trawlers zal gebeuren. Hij merkte op dat de zaak op een juiste manier zal worden afgewikkeld, want het gaat om een bevriende natie. De SSA gaat ervan uit dat de regering zich aan haar woord houdt en rechtlijnig blijft. De gehele sector protesteert tegen de aanwezigheid van de schepen. Een van de boten is samen met de kapitein en zijn assistent aan de ketting gelegd. De zaak is buiten proces afgehandeld. Het heeft niet geleid tot het verwijderen van de boten uit de Surinaamse wateren. 

Samen met de Federatie van Surinaamse Agrariërs, het Visserscollectief, Suriname National Fisherfolk Organisation en Suriname Industrial Fisheries Cooperative is de strijd aangebonden tegen de Chinese hektrawlers in de Surinaamse wateren. Het kort geding dat aanhangig is gemaakt, is nog gaande. De trawlers mogen geen vergunning krijgen en ze moeten uit de Surinaamse territoriale wateren. 

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September