VS heft staal- en aluminiumtarieven op voor Canada en Mexico
18 May, 20:37
foto
De VS heeft de importheffingen op Canadese en Mexicaanse staal en aluminium opgeheven.(Getty Images)


De Verenigde Staten (VS) heeft een deal gesloten om de staal- en aluminiumtarieven voor Canada en Mexico te verwijderen. Onder de voorwaarden van die overeenkomst zullen beide landen ook vergeldingsrechten afschaffen die zij aan Amerikaanse producenten hebben opgelegd.

In een gezamenlijke verklaring van vrijdag gaven functionarissen uit de VS en Canada aan dat ze hebben afgesproken om de tarieven binnen 48 uur op te heffen. Bronnen in de VS en Canada vertelden de Associated Press dat de Trump-administratie ook een deal heeft bereikt om dergelijke tarieven voor Mexico te verwijderen.

De overeenkomst schrapt een lastig punt in de betrekkingen en een grote hindernis voor de doorgang van een nieuw pact ter vervanging van de Noord-Amerikaanse vrijhandelsovereenkomst (Nafta), die dateert uit 1994.

De inspanningen om de metaaltarieven op te heffen, zijn gekoppeld aan de ratificatie van de overeenkomst VS-Mexico-Canada (USMCA), die bedoeld was om de 25-jarige Nafta te vervangen. De USMCA is op 30 november vorig jaar door de leiders van de drie landen ondertekend.

De wetgevende macht in de VS, Canada en Mexico moet de overeenkomst nog goedkeuren voordat deze van kracht kan worden. Verschillende belangrijke Amerikaanse wetgevers hadden gedreigd om het pact te verwerpen, tenzij de tarieven werden afgeschaft. Canada had gesuggereerd dat het geen enkele deal zou ratificeren zolang de tarieven nog niet waren weggemaakt.

De Amerikaanse president Donald Trump legde een tarief van 25 procent op de invoer van staal en 10 procent op de invoer van aluminium. Hij citeerde Section 232 van de Trade Expansion Act van 1962, die hem in staat stelt een heffing in te stellen op producten die volgens het Amerikaanse ministerie van Handel, een bedreiging voor de nationale veiligheid vormen.

De nieuwe overeenkomst beoogt te voorkomen dat goedkope staal en aluminium Noord-Amerika binnendringen. China is al lang beschuldigd van het overspoelen van wereldmarkten met gesubsidieerd metaal, waardoor de prijzen op de wereld dalen en Amerikaanse producenten schade lijden.

Gevangen in een wijdverbreid handelsconflict met China, ondernam Trump vrijdag stappen om de spanningen met belangrijke handelsbondgenoten te verlichten door de invoerbelastingen op Canadese en Mexicaanse staal en aluminium op te heffen en ook autotarieven die Japan en Europa zouden hebben geschaad, uit te stellen.

Monday 23 September
Sunday 22 September
Saturday 21 September