DOE staat stil bij de rol van het gezin
15 May, 10:27
foto


De rol die gezinnen spelen in het kader van ontwikkeling is van enorm belang. Het gaat om overdracht van kennis, waarden en normen aan de volgende generatie. In een onderzoek voor het Institute of Graduate Studies van de Anton de Kom Universiteit van Suriname is door prof. dr. Tobi Graafsma en prof. dr. Jaipaul Roopnarine vastgesteld dat in Suriname er meer aandacht besteed mag worden aan zorg, warmte en het spelen van vaders met hun kinderen. Graafsma gaf ook aan dat er meer geïnvesteerd moet worden in skills bij nieuwe vaders en moeders. 

DOE spreekt waardering uit voor de georganiseerde onderwijs dialoog, met vertegenwoordigers uit het onderwijs en externe deskundigen, voor de inhoudelijke verbetering van ons onderwijs. Wij verwelkomen dan ook de recent aangenomen 'Wet Arbeidsbescherming Gezin' waarin belangrijke gezinsondersteunende maatregelingen opgenomen zijn zoals het betaald verlof van moeders, vaders en verzorgers.

DOE partij betreurt het echter, dat de wet op Kinderopvang door gebrek aan inspectie en toezicht op kinderdagverblijven en crèches niet goed ten uitvoer komt. Ouders hebben het recht om zeker te zijn dat hun kind in veilige handen is bij de oppas.

Bij gezinsontwikkeling horen ook klimaatsverandering en milieu omdat het komende generaties regardeert en alles te maken heeft met duurzaamheid. Een gezond gezinsbeleid begint niet bij de overheid maar bij elke burger. Wat kan ik zelf eraan doen? Vermindering van het huishoudelijk gebruik van wegwerp plastic, het aanleggen van eigen groentetuin in het kader van voedselveiligheid, zuinig omgaan met water, en meer gebruik maken van de fiets. Dit alles begint in het gezin. Kinderen doen niet altijd wat wij zeggen maar wel wat zij andere volwassenen zien doen. Laten wij als volwassenen zelf het goede voorbeeld zijn van respect, liefde en betrouwbaarheid. Tijd vrijmaken om samen te koken en te eten, en goede gesprekken te hebben met elkaar.

Bouwen aan je gezin gaat niet vanzelf. Het vraagt om doelgericht bezig zijn en tijd. Ter inspiratie een citaat van de succesvolle wereldtop tennisster Serena Williams: “Tennis is just a game, family is forever.” DOE partij feliciteert alle Surinaamse gezinnen met deze dag. Laten wij prioriteit geven aan onze gezinnen en DOEn wat nodig is.

Thursday 12 December
Wednesday 11 December