Hellings en Gentle geen hulpofficier van justitie meer
14 May, 22:39
foto


Minister Stuart Getrouw van Justitie en Politie heeft de bevoegdheid van hulpofficier van justitie van de ambtenaren Raoul Hellings (voorzitter van de Surinaamse Politiebond) en Sergio Gentle (penningmeester van de bond) ingetrokken. 

Dit besluit is genomen op basis van een schrijven van vervolgingsambtenaren en de procureur-generaal. Ook de waarnemend korpschef is gehoord door de bewindsman. Uit het schrijven van alle vervolgingsambtenaren bij het Openbaar Ministerie blijkt dat ze concluderen dat door de leden van de Surinaamse Politiebond, te weten Gentle, Hellings en Milando Atompai (secretaris) grove uitlatingen zijn gedaan aan het adres van het Openbaar Ministerie en de procureur-generaal. Dit betekent volgens de vervolgingsambtenaren desavouering van het gezag van het Openbaar Ministerie. Ook is de integriteit van het instituut aangetast. 

De minister heeft overwogen dat de ambtenaren van politie Hellings en Gentle rijkelijk tekort zijn geschoten in hun functioneren als hulpofficier van justitie. Op grond van de overwegingen is de bevoegdheid van Hellings en Gentle vanwege gebleken ongeschiktheid tot nader order ontnomen. 

U kunt het besluit van de minister hier downloaden. 
pdf-icon.gif 05142019intrekkingbeschikking.pdf                

Friday 13 December
Thursday 12 December
Wednesday 11 December