BEP: Niet laten verleiden tot 'social media oorlog'
25 Apr, 22:24
foto
BEP-kern te Klaaskreek in het district Brokopondo is dinsdagavond geheractiveerd. De kern bestaat uit 37 personen. (Foto: BEP Mediateam)


De BEP heeft tijdens het activeren van de 37 personen tellende kern te Klaaskreek opgeroepen om te waken voor antipropaganda die vooral via social media wordt gevoerd. Tijdens de vorige verkiezing werd de achterban in het binnenland voorgehouden dat 'stemmen op BEP, betekent stemmen op Santokhi'. “Het veld heeft toen geluisterd en de BEP flink afgestraft, vooral in Brokopondo!” Anno 2019 heeft men een ander smoesje bedacht met ‘stemmen op BEP is stemmen op de NDP’. Dit zei ondervoorzitter Andy Aboikoni.

Dorpelingen die de partij hadden verlaten in 2010, werden wederom verwelkomd. Ettienne With, districtsraadslid van de ABOP in Brokopondo, is één van de oude 'stonfutu's' van de BEP die deel uitmaakte van de geïnstalleerde kernen. With heeft een sterke rol gespeeld in de zetelwinst van Ronnie Asabina in 2010. Hij heeft uit handen van voorzitter Asabina zijn BEP-lidmaatschapskaart ontvangen en meteen het werk van de geel-groene partij opgepakt met de belofte de zetel terug te brengen voor de partij, meldt het mediateam van BEP.

Asabina hield de aanwezigen voor dat zij verantwoordelijk zijn om de partij overal en te allen tijde ‘waardig te vertegenwoordigen’. Hij stelde dat de partij met niemand ruzie heeft en ook niet op oorlogspad is, maar dat juist 'broederschap en liefde’ gedeeld worden, want de politiek is geen oorlog of slagveld, benadrukte hij. De politicus uitte zijn blijdschap dat de BEP weer voet aan de grond heeft gekregen in het dorp, dat “een heel belangrijke bijdrage heeft geleverd aan het ontstaan van de partij”.

Aboikoni zei dat de BEP geen podiumtaal spreekt. “De BEP is een partij die doet wat zij zegt”, stelde de ondervoorzitter. Hij riep de leden op om zich niet te laten misleiden door geruchten die door kwaadwilligen worden verspreid via sociale media. Aboikoni vroeg de BEP-ers om zich waardig te gedragen en niet mee te gaan met de ‘social media oorlog’ die gaande is tussen aanhangers van verschillende politieke partijen. “Laat het merkbaar zijn aan ons gedrag dat de BEP daadwerkelijk de partij is die staat voor Broederschap en Eenheid in Politiek, en dat vooral in 2020 met zetelwinst aantonen”.

Wednesday 21 August
Tuesday 20 August
Monday 19 August