Pasen, een dagelijkse activiteit van liefde, toewijding en geloof!
22 Apr, 11:38
foto


Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat eenieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe' (Johannes 3:16). Jezus heeft de zonden van alle mensen overwonnen en hen vergeven door de schuld die Hij op zich nam toen Hij is gekruisigd, gestorven, begraven en na drie dagen in de overwinning opgestaan uit de dood zoals Hij had voorzegt. Desalniettemin heeft de mens zelf een rol te vervullen. Het voornoemde herbevestigt dat Pasen niet beperkt kan worden tot een momentopname maar een levensstijl stimuleert, waarbij liefde, toewijding en het geloof voor het eeuwige dagelijks een significante rol vervullen.

Laat ons in de vreugde waarmee wij zijn begiftigd tijdens het Pasen, hetgeen terecht is, niet uit het oog verliezen dat er mensen en groepen zijn voor wie er vanwege diverse omstandigheden nauwelijks of geen vreugde valt te beleven. Hierbij wordt onder andere gedacht aan de zieken, mensen die een dierbare hebben verloren, ontheemden, vluchtelingen, en andere bijzondere groepen waaronder de familie en vrienden van de slachtoffers bij de aanslagen in Sri Lanka die op Paasdag hebben plaatsgevonden. Onze gedachten en gebeden gaan ook uit naar deze mensen en groepen.

De Grondwet van de Republiek Suriname leert in haar Preambule dat het volk van Suriname geïnspireerd is door de liefde voor dit land en het geloof in de kracht van God. Ons volkslied zegt ook God zijt met ons Suriname. Uitgaande van deze liefdevolle inspiratie hebben wij van de NDP jongeren indachtig de slogan ‘soso Lobi’ het vertrouwen dat wij samen in tijden van succes, maar ook in tijden van onrust, toegewijd bij zullen dragen aan het uitputten van de mogelijkheden die ons Suriname, en wij Surinamers, elkaar bieden.

Pasen een tijd van opstanding en vooruit blikken
Tijdens Pasen wordt vaak de focus gelegd op het lijden, de kruisiging, maar Pasen markeert opstanding en vooruitblikken. Zoals het traject voorafgaand aan de opstanding geen eenvoudige is geweest, is het geen publieksgeheim dat Suriname moeilijke tijden heeft gekend, en ook deze regering met ups en downs te maken heeft gehad. Maar die regering is opgestaan en heeft de handen in eigen boezem gestoken. Met als gevolg dat zij meer gefocust en gedreven de infrastructurele fundamenten aan het leggen is voor het faciliteren van productiviteit op alle niveaus en in alle districten.

Laten wij niet gefocust zijn op de negatieve berichtgeving op o.a social media, de haatcampagnes en dreigementen maar indachtig de boodschap van Pasen (zoals in Johannes 3 en Matheus 28) de focus leggen op de toekomst welke levendig is en positieve vooruitzichten biedt voor zij die vanuit liefde, toewijding en geloof vooruit willen. Het vereist dan wel dat wij allen samen denken, spreken en handelen in termen van liefde, toewijding en geloof voor onszelf en voor ons eigene, Suriname. Dit doet ons denken aan de volgende uitspraak 'kijk niet naar wat jouw land (of de overheid) voor jou kan doen, maar kijk wat jij voor en samen met jouw land kan doen'. De leidraad om samen te doen is in grote lijnen uitgezet in het Ontwikkelingsplan 2017-2021, dus wat ons betreft 'we can, we must and will do the job together'!

Tegen deze achtergrond roepen wij elke Surinamer inclusief de Surinaamse diaspora op om verder bij te dragen aan het bundelen van onze eigen krachten en aan het uitdragen van de positieve zaken over Suriname waaronder de promotie van Suriname als het meest met bos bedekte land die veel te bieden heeft aan de wereld die worstelt met klimaatverandering.

Laten wij met z’n allen Pasen niet als momentopname, maar als een dagelijkse activiteit van liefde, toewijding en geloof vervullen. Het NDP Jongerenbestuur wenst de totale Surinaamse en Internationale gemeenschap in liefde, toewijding en geloof een gezegend Pasen toe.

NDP Jongeren

Wednesday 21 August
Tuesday 20 August
Monday 19 August