'Gewraakte' brief minister Elias aan VMS ingetrokken
18 Apr, 18:55
foto


De brief van de minister van Volksgezondheid waarin werd medegedeeld dat de contracten van de specialisten met het Staatsziekenfonds (SZF) zouden worden beëindigd, is ingetrokken. Het schrijven van Gezondheidsminister Antoine Elias op 5 april had voor veel deining gezorgd binnen de gelederen van de Vereniging van Medici in Suriname (VMS).

De intrekking van het schrijven is voortgevloeid uit het vervolggesprek dat het VMS-bestuur maandag had met de regering. Afgesproken is dat minister Elias verder zal praten met de VMS en alle belanghebbenden om “te komen tot een brede en gedragen beslissing” laten partijen in een gezamenlijke verklaring weten via het Nationaal Informatie Instituut (NII).

De regering stelt dat de VMS een structureel gesprekspartner is van haar, vertegenwoordigd door de minister van Volksgezondheid. Afgesproken is ook dat het ministerie en de VMS binnenkort om de tafel gaan over het Specialistenregister.

Partijen zijn het erover eens dat met eensgezindheid en harmonie, zij gezamenlijk dienstbaar kunnen zijn en blijven aan de gezondheid van de samenleving. Een van de voornemens is dat de minister van Volksgezondheid en/of zijn directeur de VMS en alle andere actoren voor een continue dialoog zal uitnodigen om “een duurzame verbetering van de kwaliteit van de volksgezondheid te garanderen.”

Wednesday 21 August
Tuesday 20 August
Monday 19 August