Onderhoudsstrook Saramaccakanaal geoccupeerd
15 Apr, 08:31
foto
Occupenten hebben de onderhoudsstrook langs het Saramaccakanaal bebouwd.


Ondernemers die hun bedrijven hebben aan de Saramaccakanaal maken zich steeds meer zorgen dat er op de onderhoudsstrook van het kanaal wordt gebouwd. De bebouwing levert een gevaar op voor de bewoners, weet een ondernemer die zegt dat er al vaker aan de bel is getrokken, maar de occupatie vrolijk doorgaat. Al jaren wordt er lustig gebouwd op de onderhoudsstrook langs het Saramaccakanaal.

Aan weerszijden van het kanaal is 20 meter gereserveerd als onderhoudsstrook. Sommige delen van de oevers van het kanaal zijn gedeeltelijk weggespoeld terwijl er op de bredere delen driftig nederzettingen worden gebouwd. Het is op sommige plaatsen zelfs zo erg dat er bijna tot in het kanaal wordt gebouwd.

Schepen die gebruik maken van het kanaal voor het aanvoeren van onder andere zand- en grindsoorten, hebben veelal een graafmachine op het vaartuig. Bij het keren in het kanaal zoeken de schepen de bredere gedeelten op, waar dus aan de oevers bijna tot in het kanaal is gebouwd. Het gevaar komt wanneer de schepen keren en er bij het manoeuvreren deels geen controle is over de boten en ze in een vrije stroom komen.
En precies daar komt het gevaar met de graafmachine, het vaartuig en de bebouwing. De dreiging van een aanvaring met de nederzettingen waar ook vis wordt gedroogd, wordt steeds groter. Het manoeuvreren van de schepen in het kanaal wordt steeds moeilijker.

Bij langere schuiten is het gevaar veel groter. Een ondernemer wijst erop dat de bewoners het gevaar niet beseffen van het ongelimiteerd bouwen op de onderhoudsstrook. De bedrijven die langs het kanaal liggen mogen niet bouwen op de onderhoudsstrook vanwege het aan- en afmeren van schepen. De vaartuigen van de bedrijven die langs het kanaal zijn gevestigd, zijn gemiddeld 42 meter lang. De breedte van het kanaal varieert van 40, 45 tot 50 meter.

Friday 13 December
Thursday 12 December
Wednesday 11 December