Bankiersvereniging betreurt impasse Surichange Bank
14 Apr, 10:21
foto


De Surinaamse Bankiersvereniging betreurt de impasse die is ontstaan tussen de bestuursorganen bij de Surichange Bank NV. Bankdirecteur Ajay Surjbalisingh, die de secretaris is van de Surinaamse Bankiersvereniging is op non-actief gesteld. Via het secretariaat werd doorgegeven dat “er een verschil van inzicht in het gevoerd beleid bij de bank door Ajay Surjbalisingh” heeft geleid tot zijn op non-actief stelling.

De raad van commissarissen (rvc) heeft vorige week ook de bevoegdheden en werkzaamheden van twee leden van het managementteam van de bank ingetrokken. Surjbalisingh zou daarop uit hoofde van zijn functie de Centrale Bank van Suriname hebben aangeschreven om het besluit van de rvc mee te delen en zijn bezorgdheid te uiten over de ontstane situatie en de continuïteit van de bank. De rvc zette hem daarop op non-actief.

De Surinaamse Bankiersvereniging vertrouwt erop dat de Surichange Bank NV in overleg met de Centrale Bank van Suriname, de juiste maatregelen zal treffen om de kwaliteit van de dienstverlening alsook de duurzaamheid van de bank te waarborgen.

Het volledig persbericht van de Surinaamse Bankiersvereniging luidt:
De Surinaamse Bankiersvereniging heeft kennis genomen van de tijdelijke non-actief stelling van de directeur van Surichange Bank N.V., de heer Ajay Surjbalisingh en zij betreurt de impasse die is ontstaan tussen de bestuursorganen, die tot deze non-actief stelling heeft geleid.

Surichange Bank N.V. heeft ondanks haar relatief korte bestaan, haar bestaansrecht op de Surinaamse markt bewezen. De Surinaamse Bankiersvereniging doet derhalve een beroep op alle betrokken partijen om in het belang van de bank, in onderling overleg en in lijn met principes van goede corporate governance, te komen tot een oplossing van dit conflict.

De Surinaamse Bankiersvereniging heeft er vertrouwen in dat Surichange Bank N.V. in overleg met de Centrale Bank van Suriname, de juiste maatregelen zal treffen om de kwaliteit van de dienstverlening, alsook de duurzaamheid van de bank te waarborgen.

Surinaamse Bankiersvereniging,

E. Frangie,
Voorzitter


Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June