Vertrouwd gezicht bij Hof: Marjory Sanches keert terug
14 Apr, 00:00
foto
HvJ communicatie coördinator Marjory Sanches (r) in gesprek met rechter Dinesh Sewratan, portefeuillehouder ICT-gebeuren binnen het hof. (Foto: Ranu Abhelakh)


Op weg naar meer transparantie en communicatie met de samenleving, komt het Hof van Justitie (HvJ) nu ook met een vertrouwd gezicht als communicatie coördinator. De jurist Marjory Sanches is aangetrokken voor de interne en externe communicatie, bevestigt Iwan Rasoelbaks, waarnemend Hofpresident in gesprek met Starnieuws. Vrijdag lanceerde het Hof zijn website en Sanches maakte haar entree en trad op als ceremoniemeester.

Sanches zal de unit ‘Informatie & Communicatie’ coördineren, zegt Rasoelbaks. Het Hof is nog bezig deze nieuwe afdeling op te zetten. Vooruitlopend hierop heeft zij maandenlang gewerkt aan de website. Een 'ongoing process', legt hij uit. De website wordt nu dagelijks door haar gevoed. Naast actualiteiten publiceren en de zittingsroosters bijhouden, gaat er veel tijd zitten in de databank. Vonnissen zoeken, screenen op belangrijkheid, gegevens anoniem maken, etc. “In de naaste toekomst komen onze persberichten en bekendmakingen hierop te staan.”

Rasoelbaks schetst een rooskleuring beeld over de interne en externe communicatie van zijn organisatie in de nabije toekomst. Er wordt nog veel nagedacht over de werking van de nieuwe unit. Bijvoorbeeld, in welke zaken reageert het Hof proactief of wie staat de pers in welk stadium van een zaak te woord. Hij geeft toe, er wordt ook veel afgekeken van het buitenland. Hoe gaan rechtbanken daar om met hun persrelaties en communicatie met de gemeenschap.

Vertrouwd gezicht
Sanches was ruim drie jaar het vertrouwd gezicht, belast met de algemene woordvoering in de 8 december-strafzaak. De jurist verstaat de kunst om het recht in gewone mensentaal te verwoorden. Dit is terug te zien op de website. Actualiteiten, algemene informatie over het recht en de verschillende onderdelen binnen de rechtelijke organisaties zijn simpel neergezet.

Instituut Persrechter
Sanches zal vanuit het Hof ook worden ingezet om de samenleving te informeren over het beleid. “Naast nieuw beleid, ontwikkelen we nu ook het instituut van Persrechter.” Eind 2017, herhaalde de Hofpresident het voornemen om twee persrechters aan te stellen. Het streven was om dit vorig jaar al in orde te hebben. Het tweetal heeft al verschillende trainingen gevolgd – lokaal en in Nederland.

De Hofpresident noemt nog steeds geen namen. Het zijn twee druk bezette rechters en wij gaan nog na hoe hen voor een deel van het werk vrij te stellen. “Elke rechter die uitvalt gaat ten koste van de productie.” Er zal niet per se een rechter zijn die de informatie verstrekt, verduidelijkt Rasoelbaks. De persrechter zal op een eenvoudige manier een uitspraak waar er veel vragen over zijn, op schrift uitleggen. Die uitleg verschijnt dan in de vorm van een persbericht.

Spilfunctie
De verwachting is om nog dit jaar hiermee te starten. Het gaat dan vooral om rechtszaken die nog in behandeling zijn, “waar de samenleving over debatteert. We kunnen dan een afgewogen benadering in eenvoudige bewoording verstrekken aan de gemeenschap. Sanches heeft hierin een spilfunctie.” In juni vertrekt zij naar Nederland voor een stage bij een rechtbank, geeft Rasoelbaks mee.

Het Hof werkt tegelijk aan tweesporen communicatiebeleid. De unit ‘Informatie & Communicatie’ zal het personeel via een intern digitaal platform informeren over het reilen en zeilen binnen de organisatie. Er komt ook een digitaal bulletin met de laatste nieuwtjes. “Men hoeft niet meer de volgende dag via de pers te vernemen dat er nieuwe deurwaarders of griffiers zijn beëdigd.” De tijd van mededelingen op papier rondsturen is voorbij, “die bereikte de mensen laat of soms helemaal niet”.

Eenvoudige toelichting
Samen met toenmalige justitievoorlichter Ronald Gajadhar stond Sanches nog vóór de start van het 8 decemberproces in 2007, elk moment van de dag gereed voor de nationale en internationale pers. Kalm en zonder emoties, probeerde zij elke vraag zo eenvoudig mogelijk toe te lichten. Als het nu ging om gerechtelijke procedures, juridische technische woorden, ingewikkeld klinkende zinnen van rechters en de vervolgingsambtenaar of volgens het recht geoorloofde ‘foefjes’ van raadsmannen.
Dit maakte het werk van veel journalisten makkelijker. In 2010 zette toenmalige justitieminister Martin Misiedjan haar aan de kant, omdat hij vond dat de rechterlijke macht voor een eigen woordvoerder moest zorgen.

Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June