Hof schrijft historie: website met uitspraken databank
13 Apr, 06:36
foto
Waarnemend HvJ president Iwan Rasoelbaks (l) en SJSSN-voorzitter Roy Shyamnarain tekenen de overhandigingsdocumenten voor de website lancering. (Foto: Ranu Abhelakh)


Op het Hof van Justitie is vrijdag de website met een uitspraken databank gelanceerd. Iwan Rasoelbaks, waarnemend president van het Hof van Justitie (HvJ) typeerde het moment als “een markante mijlpaal in de informatie-
voorziening naar de samenleving toe”. Een lang gekoesterde wens die in vervulling ging.


Het HvJ wil communiceren met de gemeenschap en de keuze in deze moderne tijd, ging uit naar het model van een website. Met de juristen doet het Hof dit via de databank. Hierin zijn al 255 bijzondere recente en historische vonnissen opgenomen. Websitebezoekers kunnen informatie over de bereikbaarheid van de rechtelijke organisatie en de verschillende procedures vinden, gaf Rasoelbaks aan. Binnenkort volgen de zittingsroosters met mededelingen zoals welke zitting op welke dag, hoe laat en waar is. Verder zijn de gedragscode voor rechters, het procesreglement handelsrol en de actualiteiten ook online te lezen.

Het Hof hoopt met de websitelancering een waardevolle bijdrage te leveren aan de versterking van de democratische rechtsstaat, het juridische onderwijs en de rechtswetenschap. “In feite ter bevordering van de rechtsontwikkeling en -eenheid.” Met de website is het startsein gegeven om de weg in te slaan van de juridische wetenschap en opleidingen, merkte Rasoelbaks op. “Ik verheug me erop dat er op de uitspraken, annotaties komen. Dat mensen de uitspraken op wetenschappelijk niveau bekijken en nagaan hoe de ontwikkeling zich voltrekt in een bepaald onderwerp binnen het recht.”

Geen sensatie
Er zijn nog 300 geselecteerde uitspraken in voorbereiding die geplaatst zullen worden. Het HvJ is voornemens om gestructureerd en geregeld de vonnissen te publiceren. Niet alle beslissingen komen in de databank. “Het Hof heeft een selectie en anonimiseringsbesluit uitgevaardigd aan de hand waarvan uitspraken beschikbaar komen.” De gepubliceerde uitspraken zijn niet bedoeld voor sensatie, benadrukte Rasoelbaks. “Je zult geen namen vinden van partijen of veroordeelde personen, wel die van de advocaten.”

De Hofpresident gaf aan dat uitspraken van het Hof in civiel en strafzaken gepubliceerd worden, nadat die betekend zijn aan partijen. Het gaat dan om bijzondere en geen standaard zaken. Hetzelfde geldt voor uitspraken van kantonrechters en rechtercommissarissen – alleen de beslissingen die een verschil uitmaken.

Drie ton euro
Het website-project is uitgevoerd door de Stichting Juridische Samenwerking Suriname-Nederland (SJSSN). Het hele project startte ruim een jaar geleden. Het Hof deed een beroep op de SJSSN, die vervolgens een projectdossier ter financiering indiende bij het Programmafonds Ondersteuning Buitenlands Beleid van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De ontwikkeling van het product tot wat op vrijdag is gelanceerd heeft 150.000 euro gekost, zegt SJSSN-voorzitter Roy Shyamnarain in gesprek met Starnieuws. Naar verwachting komt er nog 1,5 ton euro erbij voor het beheer, daar de projectuitvoering nog lopende is.

In zijn toespraak sprak Shyamnarain van een historisch moment in de rechtspleging in Suriname. Hij doelt dan vooral op de databank met de rechtelijke uitspraken. “Hiermee wordt een van de bronnen van het recht in Suriname beter toegankelijk gemaakt, namelijk jurisprudentie.” Hij ziet deze bron als één die leven geeft aan wetten en de rechtsontwikkeling in een land.

Publieke databank
De SJSSN-voorzitter bracht hulde aan het Surinaams Juristenblad en Carlo Jadnanansing, die hieraan verbonden is. Via dit blad kon het grotere publiek tot dusver kennis nemen van de uitspraken. Shyamnarain onderstreepte dat het gaat om een publieke databank die voor iedereen toegankelijk is. “Studenten worden aangemoedigd om ervan gebruik te maken, omdat hiermee de interesse voor het recht alleen maar levendiger wordt.”

Na de ondertekening van de overhandigingsdocumenten, werd de website en database offline gepresenteerd door Marc van Opijnen, expert Nederlandse databank. Hij raadt websitebezoekers aan om eerst de toelichting door te nemen, voordat zij duiken in de 255 beschikbare vonnissen. Elke uitspraak is voorzien van een Surinaamse rechtspraak vonnis (SRU) nummer. Er zijn zoekvelden voor eenvoudig en uitgebreid zoeken, opties voor kernwoorden en handige filters om gerichter te zoeken.

Tuesday 25 June
Monday 24 June
Sunday 23 June
Saturday 22 June