Bousaid slaat alarm; Bureau Staatsschuld ontkent misleiding
25 Mar, 00:00
foto
Het Bureau voor de Staatsschuld heeft de SRD 670.1 miljoen aan voorschotten aan de Staat geboekt voor januari 2019. Dit valt nog in de periode van de toenmalige governor Glenn Gersie. Deze boeking is misleidend, stelt econoom Jim Bousaid, ex-bankier.


Econoom en ex-bankier Jim Bousaid blijft erbij dat er sprake is van misleiding door het Bureau voor de Staatsschuld. Hij persisteert in zijn standpunt, ook nadat de directeur van het Bureau, Adelien Wijnerman, ontkent dat er sprake is van misleiding. De SRD 670,1 miljoen die de regering heeft geclaimd aan voorschotten bij de Centrale Bank van Suriname (CBvS) is geboekt in januari, terwijl de gelden veel later beschikbaar zijn gesteld. Bousaid heeft zondag in het programma Welingelichte Kringen op Radio ABC gezegd dat ex-governor Gersie op deze manier een trap na krijgt, terwijl uit de weekstaten van 8 februari - de laatste gepubliceerd door Gersie - niet blijkt dat het bedrag beschikbaar is gesteld.

Bousaid wijst erop in de laatste weekstaat - opgemaakt door de nieuwe governor Robert van Trikt - op 1 maart het bedrag open is op de post voorschotten. Pas op 8 maart is de boeking verricht. De econoom vindt dat er met spoed een correctie moet komen. Het gaat om manipulatie van de samenleving. Door in januari de schuld te boeken, wordt Gersie hier verantwoordelijk gesteld. Dit betekent dat hij zou hebben meegewerkt aan monetaire financiering van de Staat. "Dit is onethisch en is manipulatie van data," benadrukt Bousaid.

"Op 31 januari was er geen formeel kredietarrangement en stelde de CBvS geen geld beschikbaar. Dat is wat telt," zegt Bousaid aan Starnieuws. Dit zegt hij als reactie op de ontkenning van Wijnerman in de Ware Tijd. "Op de geregistreerde schatkistpromesse staat werkelijk 31 januari. Wij hebben geen enkele data onjuist vermeld. De CBvS heeft op haar weekbalans van maart pas de trekking aangegeven. Ik begrijp dat de vorige 6 weekbalansen niet zijn gepubliceerd," laat Wijnerman optekenen. Zij zegt dat Gersie het Bureau heeft aangeschreven voor de uitgifte van de promesse en niet de toen waarnemend governor, Ingeborg Geduld-Nijman.

Briefwisseling
Op 26 februari hebben Starnieuws en Radio 10 geciteerd uit de briefwisseling tussen minister Gillmore Hoefdraad en governor Gersie over deze kwestie. Hoefdraad deelde Gersie in zijn spoedbrief mee dat "de regering besloten heeft, ter versterking van de Staatskas, om per 31 januari 2019, voorschotten ingevolge het bepaalde in artikel 21 van de Bankwet op te nemen". Hij vroeg af te stemmen met administrateur-generaal Wijnerman voor de correcte afhandeling binnen de staatsschuld. "Ik vertrouw erop dat de boeking vandaag nog zal plaatsvinden", stelde de bewindsman.

Gersie beantwoordde de brief op 4 februari en zei het te betreuren dat de overeenkomst over de monetaire financiering is opgezegd door Hoefdraad. Hij wilde hierover een spoedoverleg met de minister. Tegelijk schreef Gersie dat de CBvS conform de wettelijke bepaling zal handelen. "Een blanco schatkistpromesse formulier is de Administrateur-Generaal van het Bureau voor de Staatsschuld toegestuurd ter verkrijging van het benodigde onderpand."

U kunt de brieven van de minister en de toenmalige governor hier downloaden.
pdf-icon.gif 4_februari_2019_brief_aan_minister_van_financien.pdf     pdf-icon.gif spoed_brief_aan_de_Governor_d.d_._31_januari_2019_.pdf