Regering wil geen verandering meer kiesstelsel ressortraad
23 Mar, 00:58
foto
Vicepresident Ashwin Adhin beantwoordt vragen tijdens de openbare commissievergadering. (Beeld: DNA)


De regering heeft de grondwetswetswijziging om het verkiezingssysteem van ressortraden ingetrokken. Vicepresident (vp) Ashwin Adhin heeft tijdens de openbare commissievergadering vrijdag een nota van wijziging hiertoe ingediend. De regering vindt het toch beter om deze kwestie te laten voor wat het is. De wijziging van het kiesstelsel zal dinsdag in de openbare vergadering worden behandeld.

Melvin Bouva, voorzitter van commissie van rapporteurs, heeft aangegeven dat het eindverslag kan worden uitgebracht. Dit moet eerst in een huishoudelijke vergadering worden aangenomen dinsdag, waarna de openbare behandeling zal volgen. Een andere wijziging waarover er ook werd gesproken is dat mensen met de meeste stemmen voor De Nationale Assemblee gekozen konden worden, boven de lijst die ingediend is door de politieke partijen. Ook hierover zegt de vp om de kwestie te laten zoals het nu is. Alleen personen die bij voorkeur gekozen zijn, overrulen de partijvolgorde.

De regering heeft in de wijziging van de Kiesregeling ook opgenomen dat leden en plaatsvervangende leden van het Onafhankelijk Kiesbureau en het Centraal Hoofdstembureau benoembaar zijn tot de leeftijd van zeventig jaar. Nu is de wettelijke beperking 65 jaar. Aangevoerd wordt dat de levensverwachting in Suriname volgens de statistieken gestegen is, waardoor de leeftijd van 65 jaar achterhaald is. Eerder had Bouva reeds een opmerking hierover gemaakt.

Het niet toestaan van pre-electorale combinaties blijft een punt dat de regering wil wijzigen. Elke politieke organisatie moet zich zelfstandig inschrijven voor deelname aan de verkiezingen. De 1% regeling komt te vervallen bij de wetswijziging. Hier in de plaats moet een waarborgsom komen voor deelname aan de verkiezingen. Dit bedrag wordt teruggeven binnen een termijn van dertig dagen nadat het Onafhankelijk Kiesbureau de uitslag van de verkiezingen bindend heeft vastgesteld, indien de politieke organisatie minstens één zetel heeft behaald in één van de volksvertegenwoordigende organen. Over de hoogte van de waarborgsom wordt er nog gediscussieerd.