Dikan: 70% gemeenschapsbossen voor ontwikkeling
23 Mar, 15:07
foto
Minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling. (Foto: NII)


70% van de opbrengsten uit de gemeenschapsbossen moeten worden aangewend voor ontwikkelingsprojecten. Voorheen was het zo dat dorpen een overeenkomst tekenden met een ondernemer die dan gebruik maakte van de gemeenschapsbossen, zonder dat de bewoners een beeld hadden van wat er in zo een akkoord was opgenomen. Dit laat minister Edgar Dikan van Regionale Ontwikkeling optekenen tegenover het Nationaal Informatie Instituut.

De bewindsman stelt dat er nu rust waar te nemen is op het stuk van de gemeenschapsbossen. In plaats van dat de bossen een bron van ontwikkeling en samenwerking vormden, hebben deze juist op enkele plaatsen voor conflicten gezorgd. Er was ook geen transparantie. Tijdens deze regering is beleid op dit vlak losgelaten, waardoor er nu gesproken kan worden van rust, meent Dikan. Gemeenschapsbossen zijn er om de ontwikkeling van de plaatselijke bevolking te ondersteunen.

Een andere belangrijke ontwikkeling is de instelling van het dorpsfonds. Gelden in dit fonds hoeven niet meer gestort te worden in het districtsfonds. In het verleden zorgde dit ook voor veel problemen, zegt de minister. Hij merkt op dat het beleid verder wordt aangescherpt. Er wordt gewerkt aan handleiding ‘Beheer Gemeenschapsbossen’, wat erin resulteert dat het beleid transparanter wordt.

Dorpen zoals Abenaston, Jaw Jaw, Toti Kampu en Bronwsweg profiteren volgens Dikan van de opbrengsten uit de bossen, doordat er projecten voor de bevolking worden uitgevoerd. In de oude situatie was het onder meer niet duidelijk hoe de middelen die binnenkwamen, moesten worden besteed. Minister Dikan benadrukt dat er vanuit de overheid veel gesprekken gevoerd zijn om tot een oplossing te geraken.