Consumentenprijzen gestegen met 0.1% in februari
22 Mar, 21:08
foto


Het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) meldt dat de consumentenprijzen op maandbasis in februari 2019 ten opzichte van januari gemiddeld met 0.1% zijn gestegen. "Vergelijken we februari 2019 met februari 2018 dan zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 4.3% gestegen," zegt het ABS. De prijzen zijn opgenomen van 1 tot en met 28 februari dit jaar.

Het jaargemiddelde inflatiecijfer voor 2018 is 6,8%. Dit maakte het ABS de vorige maand bekend. "Vergelijken we december 2018 met december 2017 dan zijn de consumentenprijzen gemiddeld met 5,4% gestegen".

De consumentenprijsindex (CPI) is een maat voor de gemiddelde verandering in de prijs van een naar kwaliteit en kwantiteit vast pakket aan goederen en diensten bestemd voor consumptieve doeleinden. Er zitten 316 items in Surinames CPI-pakket en prijsopnames worden verricht bij een totaal van circa 630 meetpunten.