PRO: Gezond drinkwater voor ons allen van levensbelang!
22 Mar, 07:07
foto
Watermeter te Moedje Kreek in het district Brokopondo al vier jaar op 0,00.


22 maart is in 1992 door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties uitgeroepen tot Wereld Water Dag. Het doel van de Wereld Water Dag is om wereldwijd acties te stimuleren om de Millennium Ontwikkelingsdoelstelling met betrekking tot het verminderen van armoede en het stimuleren van duurzame ontwikkeling te verwezenlijken. Als specifieke doelstelling was bepaald om het aantal mensen zonder of met een tekort aan schoon drinkwater wereldwijd tot de helft te hebben teruggebracht in 2015.

De Partij voor Recht en Ontwikkeling (PRO) heeft de afgelopen maanden in drie concrete gevallen aandacht van de regering gevraagd voor het probleem van schoon drinkwater in ons land. In februari van dit jaar werd geconstateerd dat gezinnen in Paramaribo, in de wijk Wit Boitie van het ressort Latour nog steeds geen toegang hebben tot schoon drinkwater van overheidswege. De gezinnen in kwestie zijn niet aangesloten op het waternet van de Surinaamsche Waterleiding Maatschappij (SWM).

Te Moendje Kreek in Brokopondo werden in dezelfde maand tientallen watermeters aangetroffen, aangelegd door de SWM. Aan de mensen was vóór de verkiezingen van 2015 door politici schoon drinkwater beloofd. De watermeters waren op de erven van de mensen geplaatst, maar het water zelf is er tot nu toe niet gekomen. Begin maart werd vastgesteld dat twee defecte onderdelen van het waterleidingsysteem van het dorp Nieuw Aurora in Sipaliwini al vanaf september 2018 niet vervangen zijn door SWM, met als gevolg al maandenlang geen schoon drinkwater voor de bewoners van dit dorp.

De PRO heeft rechtsbeleving en ontwikkeling door en voor elke Surinamer ten grondslag liggen aan haar politieke ideologie. De PRO promoot de Rule of Law en Human Rights als grondslagen om een samenleving duurzaam welzijn te brengen. De PRO verwijst in dit verband dan ook naar de 'American Declaration of Rights and Duties of Man', meer bekend als de ‘Bogota Declaration’ zoals dat in 1948 op de negende conferentie van de Amerikaanse Staten in Bogota, Colombia door de staten van Noord- en Zuid-Amerika, waaronder Suriname, is aangenomen. In artikel 11 van deze verklaring is bepaald dat elk mens het onvervreemdbaar recht heeft op behoud van zijn gezondheid door sanitaire maatregelen met betrekking tot onder meer voedsel. Gezond drinkwater maakt hier onderdeel van uit.

De afgelopen dagen hebben wij met z’n allen kunnen vernemen dat de bewoners te Kwamalasemutu geen drinkwater hebben. Suriname is een waterrijk land. Hoe is het dan mogelijk dat wij in 43 jaren staatkundige onafhankelijkheid nog geen voorzieningen hebben kunnen treffen opdat elke Surinamer over schoon drinkwater kan beschikken?

De PRO wijst erop dat indien vanuit het besef dat de mens aanspraak maakt op de beleving van een bepaald recht, zoals in dit geval het recht op behoud van zijn gezondheid en dus op schoon drinkwater, de inspanning van de overheid specifiek op de beleving van ook dat recht gericht zal zijn. Door de rechtsbeleving door elke Surinamer tot drijfveer te maken, zal onze samenleving ongetwijfeld duurzame ontwikkeling gebracht kunnen worden. Een overheidsbeleid dat rechtsbeleving niet centraal stelt, zal nimmer duurzame ontwikkeling voor elke Surinamer teweeg kunnen brengen.

Het is de PRO bekend dat ook niet alle bewoners van Commewijne, onder andere die van Tamanredjo en Tamansari, de beschikking hebben over water uit het waternet van de SWM. Deze mensen moeten water kopen en betalen daar relatief meer voor dan hun medeburgers die in Paramaribo wel op het waternet van de SWM zijn aangesloten. In de politieke ideologie van de PRO moet elke Surinamer over gelijke ontwikkelingskansen kunnen beschikken. Daarvoor dienen politici zich, met name wanneer zij regeerverantwoordelijkheid dragen, in te spannen. Gezond drinkwater als recht is een onmiskenbare factor om duurzame ontwikkeling tot stand te brengen. Gezond drinkwater voor ons allemaal nu en voor de toekomstige generaties van ons land, moet vanaf nu dan ook veilig gesteld worden. De vervuiling van onze wateren met onder andere kwik moet dan ook met onmiddellijke ingang gestopt worden.

De PRO zal zich daarom maximaal inspannen om bij de eerstvolgende verkiezingen regeerverantwoordelijkheid te krijgen, zodat zij gedreven door haar politieke overtuiging kan gaan werken aan onder meer schoon drinkwater van overheidswege voor elke Surinamer.

Gerold Sewcharan,
Voorzitter PRO
Email: gerold.sewcharan@kiespro.com