Reactie NDP op bericht van PALU-voorzitter
20 Mar, 00:37
fotoPALU voorzitter, Jim Hok, lijkt zich vanaf de zijlijn steeds meer de rol van alwetende coach te willen aanmeten. Eentje die al onderuitgezakt suggesties toewerpt zonder te beseffen dat zijn wedstrijd al afgelopen is.

Het krampachtig teruggrijpen op documenten uit de vorige eeuw om de relevantie en bestaansrecht van diens partij te staven, doet de PALU en diens voorzitter geen eer aan. Qua basisgedachtegoed liggen de PALU en NDP in elkaars verlengde. Met als verschil dat de NDP zich sindsdien heeft aangepast aan de behoeftes van de tijd en heeft kunnen uitgroeien tot breed gedragen nationale partij, die de ontwikkeling vanuit de mens centraal stelt. Een schril contrast met de opbrengst voor ons volk van de alwetendheid van de PALU.

Onze NDP-voorzitter heeft begrepen dat decentralisatie niet alleen op papier plaatsvindt, maar pas duurzaam kan groeien als er een gelijk uitgangspunt is voor eenieder om mee te kunnen doen. Reeds langer dan 30 jaar reist de heer Bouterse door stad en district met een agenda van kennisdeling en opbouwwerk. Hij ontmoet de mensen, deelt in hun ervaringen, helpt met het stimuleren van gemeenschappen, ook buiten de regering om.

Bouterse heeft hiermee gedemonstreerd schouder aan schouder te staan met het Surinaamse volk, lang voordat hij staatshoofd werd. Helaas kan dat niet gezegd worden van de voorzitter van de PALU.