Schurman herkozen als voorzitter Juristen Vereniging
19 Mar, 04:33
foto
Het nieuwe bestuur van de Surinaamse Juristen Vereniging. Derde van rechts, Humphrey Schurman, die als voorzitter in functie werd gekozen maandagavond in 'Het Park'.


Humphrey Schurman is maandagavond herkozen als voorzitter van de Surinaamse Juristen Vereniging (SJV). In het bestuur hebben verder zitting Eric Rudge, Mohnie Babulall, Eline Graanoogst, Gloria de Mees, Eloa van der Hilst en Glenn van der San. Het bestuur is bij enkele kandidaatstelling gekozen.

Het jaarverslag 2017-2018 is goedgekeurd tijdens de algemene ledenvergadering, gehouden in de Buiten Societeit 'Het Park'. Ook is goedkeuring gegeven aan het financieel verslag. De nieuwe (concept) statuten zijn aan de leden ter goedkeuring voorgelegd, alsmede de beleidsnota 2019-2021, meldt het bestuur.

Een van de prioriteiten van het nieuwe bestuur is om de actieve betrokkenheid bij en participatie van de vereniging in het maatschappelijk debat te vergroten. Er is een scala aan juridisch-maatschappelijke issues, die in een breder kader bediscussieerd dienen te worden. In deze discussie wil de SJV het voortouw nemen.

De SJV is van plan om aan de kwestie rond de recente bekendmaking van de overheid over de intrekking van het erfpachtrecht, door een brede maatschappelijke discussie, aandacht aan besteden. De overheid moet maatregelen treffen welke de rechtsonzekerheid bij burgers wegneemt.