Zeeschildpadden experts in Paramaribo bijeen
19 Mar, 08:12
foto


Zestig zeeschildpadden-experts uit het Caribisch Gebied komen vandaag tot en met 21 maart bijeen in Paramaribo. De jaarlijkse bijeenkomst van de 'Wider Caribbean Sea Turtle Conservation Network' (Widecast) waarbij de deelnemers informatie zullen uitwisselen met elkaar. Ook worden initiatieven, beheersmaatregelen, en onderzoek dat op nationaal en regionaal niveau plaatsvindt, besproken. Er worden partnerschappen gevormd ter verbeterde bescherming van de zeeschildpadden in de regio.

De zeeschildpad werd begin deze maand nog door WWF Guianas in de schijnwerpers geplaatst in het kader van de World Wildlife Day. Zeeschildpadden zijn uiterst fascinerende onderwaterbewoners. Ze zijn ware reizigers en leggen gedurende hun levensloop grote afstanden af op zoek naar voedsel. Om eieren te leggen keren volwassen vrouwtjes weer helemaal terug naar een strand in de omgeving waar ze indertijd zelf hun eerste levenslicht hebben gezien. Zeeschildpadden leggen immers hun eieren niet in open water of op de zeebodem, maar in een zelf uitgegraven nest op het strand. Een telling van het aantal nesten per soort geeft een indicatie van de toestand van de populatie.

WWF Guianas werkt al jaren samen met de overheid en lokale partners om de activiteiten op de legstranden te monitoren. Met de tellingen die over de jaren heen zijn gedaan, lijkt er een voorzichtige stijging te zijn in het aantal nesten van de krapé of soepschildpad. Helaas wordt niet dezelfde positieve trend vastgesteld voor alle soorten zeeschildpadden. Het aantal nesten van de aitkanti of lederschildpad is flink gedaald. Ook de warana heeft de laatste jaren erg weinig nesten gemaakt.

Voorafgaand aan de driedaagse Widecast meeting werd ook een tweedaagse workshop gehouden van 17-18 maart om specifieke oplossingen voor het reduceren van de bijvangst van de aitkanti in de visserij te bespreken. Er zijn experts, vissers en vertegenwoordigers van de visserijdienst aanwezig vanuit de drie Guianas, alsmede Trinidad & Tobago, omdat deze landen een belangrijke sub-populatie van deze soort delen. Het uiteindelijke doel van deze vergadering is om een regionaal actieplan op te stellen dat bijvangsten van de aitkanti in de visserij moet terugdringen.

Regionale samenwerking is noodzakelijk voor een effectieve bescherming van de zeeschildpad, wiens leefgebied erg uitgestrekt is. Om de interregionale dialoog te faciliteren werd meer dan 30 jaar geleden Widecast opgericht. Suriname, met zijn belangrijke broedplaatsen op Braamspunt en Galibi, maakt hier ook deel van uit. Tijdens de bijeenkomsten worden de stand van de (nest)populaties en bedreigingen besproken. Dit jaar zitten meer dan 30 nationaliteiten rond de tafel om de beschermingsmaatregelen gezamenlijk te evalueren en indien nodig te herzien.