Misiekaba trekt aan de bel over aantal verkeersdoden
18 Mar, 01:55
foto
NDP-fractieleider André Misiekaba


Assembleelid André Misiekaba (fractieleider NDP) maakt zich ernstige zorgen over het aantal verkeersdoden. De verkeersbarometer voor dit jaar staat op 18. De politicus rekent uit dat gemiddeld zes personen per maand het leven gelaten hebben in het verkeer. Hij trekt aan de bel en vraagt de regering, in het bijzonder de minister van Justitie en Politie om concrete maatregelen te treffen tegen verkeerscriminaliteit.

Het Assembleelid merkt tegenover Starnieuws op dat als deze trend niet gestopt wordt, "dan kunnen wij nu al weten hoe het zal eindigen eind van het jaar". Tijdens de algemene politieke beschouwingen in januari had hij ook reeds indringende aandacht gevraagd voor dit vraagstuk. Opeenvolgende ministers van Justitie en Politie hebben aangegeven dat ze maatregelen zullen treffen tegen verkeerscriminaliteit, maar het is bij toezeggingen gebleven.

Er zijn particulieren die hun bijdrage leveren en met voorstellen zijn gekomen. Ook in De Nationale Assemblee zijn er voorstellen gedaan om het verkeer veiliger te maken. Misiekaba vindt dat de handen ineen geslagen moeten worden tussen het ministerie en de particuliere organisaties om de ongewenste situatie aan te pakken.

In Frans-Guyana, vooral op de weg naar Cayenne, heerste er ook een verschrikkelijke situatie. Het buurland heeft met beleid de verkeerscriminaliteit aangepakt. Het aantal aanrijdingen is drastisch verminderd. Misiekaba merkt op dat daar onder andere met een puntensysteem wordt gewerkt. Het rijbewijs van roekeloze rijders wordt ingevorderd. Ook nieuwkomers in het verkeer krijgen een sticker opgeplakt op hun voertuig, waardoor mensen rekening houden met hen.

Misiekaba merkt op dat dit enkele voorbeelden zijn. Aangezien er een samenwerking is met de buren, zou het volgens de politicus goed zijn als Justitie en Politie een kijkje daar nam hoe het probleem aangepakt is. Ook andere landen hebben met succes verkeerscriminaliteit aangepakt. Misiekaba roept de regering met klem op om de verkeersveiligheid op te voeren. Ook de wetgeving zou aangepast moeten worden om zwaarder te kunnen straffen. "De zorgelijke trend die ik zie, moet aan het begin van het jaar worden gestopt. Hij hoopt dat de regering, met name het ministerie van Justitie en Politie goede nota neemt hiervan.

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June