Ressortraden Para weer op volle sterkte
17 Mar, 21:23
foto
De vijf nieuwe ressortraadsleden leggen hun belofte af in handen van districtscommissaris Armand Jurel van Para. De ressortraden zijn nu weer op volle sterkte. (Foto: BIC Para)


Vijf nieuwe ressortraadsleden (rr-leden) van vier ressorten in Para zijn beëdigd door districtscommissaris Armand Jurel. Het gaat om invulling van opengevallen plaatsen. Voorafgaand heeft het Centraal Hoofdstembureau bij proces-verbaal, de nieuwe kandidaten geïdentificeerd. Zij hebben bewilligd en de voorgeschreven eed/belofte afgelegd in handen van Jurel.

De geloofsbrieven van de vijf nieuw beëdigde leden zijn meteen onderzocht door de respectievelijke ressortraden en zij werden toegelaten. Jurel moedigde de nieuwe rr-leden aan, om meteen aan de slag te gaan met het politiek-bestuurlijk werk. Volgens de burgervader moeten de raden het vertrouwen bij de gemeenschap winnen en zoveel als mogelijk ondersteunend zijn aan het districtsbestuur.

Het lidmaatschap van de uitgetreden rr-leden is beëindigd door: afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vijf maanden, overlijden en vrijwillige uittreding. Het bestuursressort Para-Oost heeft er twee nieuwe rr-leden bij en Bigi Poika, Para Noord en Para Zuid hebben elk één lid erbij. Hiermee zijn de raden weer volledig bemand, meldt het Burger Informatie Centrum Para.

Wednesday 19 June
Tuesday 18 June
Monday 17 June