Ressortraden Para weer op volle sterkte
17 Mar, 21:23
foto
De vijf nieuwe ressortraadsleden leggen hun belofte af in handen van districtscommissaris Armand Jurel van Para. De ressortraden zijn nu weer op volle sterkte. (Foto: BIC Para)


Vijf nieuwe ressortraadsleden (rr-leden) van vier ressorten in Para zijn beëdigd door districtscommissaris Armand Jurel. Het gaat om invulling van opengevallen plaatsen. Voorafgaand heeft het Centraal Hoofdstembureau bij proces-verbaal, de nieuwe kandidaten geïdentificeerd. Zij hebben bewilligd en de voorgeschreven eed/belofte afgelegd in handen van Jurel.

De geloofsbrieven van de vijf nieuw beëdigde leden zijn meteen onderzocht door de respectievelijke ressortraden en zij werden toegelaten. Jurel moedigde de nieuwe rr-leden aan, om meteen aan de slag te gaan met het politiek-bestuurlijk werk. Volgens de burgervader moeten de raden het vertrouwen bij de gemeenschap winnen en zoveel als mogelijk ondersteunend zijn aan het districtsbestuur.

Het lidmaatschap van de uitgetreden rr-leden is beëindigd door: afwezigheid gedurende een aaneengesloten periode van vijf maanden, overlijden en vrijwillige uittreding. Het bestuursressort Para-Oost heeft er twee nieuwe rr-leden bij en Bigi Poika, Para Noord en Para Zuid hebben elk één lid erbij. Hiermee zijn de raden weer volledig bemand, meldt het Burger Informatie Centrum Para.