4e openbare lezingenserie regionale integratie Guiana Shield
17 Mar, 04:47
foto


In het kader van haar Jubileumviering houdt de Anton de Kom Universiteit van Suriname houdt van maandag 18 tot en met woensdag 20 maart de vierde en laatste cluster van de Open Campus Lecture Series Sustainability of the Guiana Shield. Dit gebied omvat delen van Suriname, Brazilië, Frans-Guyana, Guyana, Venezuela en Colombia. De laatste lezingen serie richt zich op het thema Regional Integration & Policy met presentaties door deskundigen uit Suriname, Brazilië en Guyana.

Na de opening maandagavond bijt Deryck Ferrier de spits af met Demografische ontwikkeling, Mobiliteit en Grenskwesties binnen het Guiana Shield. Hij gaat eerst in op de bevolkingsontwikkeling en migratiebewegingen tussen de landen van het Guiana Shield. Vervolgens geeft hij een kritische beschouwing van de grensgeschillen en stelt daar tegenover de ontwikkelingsmogelijkheden en economische voordelen bij het gezamenlijk exploiteren van de hulpbronnen in de betwiste gebieden. De Guyanees Mark Kirton belicht eveneens op maandag de veranderende geopolitieke, sociale en economische omgeving waarin het Guiana Shield momenteel opereert. Hij geeft een diepgaande analyse van de uitdagingen voor regionale integratie. Om het Guiana Schield de status te geven van een zone van vrede is een doordacht en met goede redenen omkleed beleidskader noodzakelijk.

De lezingenserie wordt dinsdagavond vervolgd met een presentatie van de Braziliaan Caio Fernandes van de universiteit van Amapá. Hij zal ingaan op de rol van academische instellingen in de regio om de biodiversiteit van het Guyana-schild te behouden. Fernandes zal eerst een overzicht geven van de grote biodiversiteit die wordt gedeeld door Brazilië, Suriname en Frans-Guyana. Hij besteed ook aandacht aan verschillende platensoorten van het Guiana Shield en de enorme industriële belangstelling voor medicijnen, voedsel, cosmetica, bio-insecticiden en andere producten. De Braziliaan pleit voor een strategie van duurzaam gebruik van deze biodiversiteit. Om het behoud hiervan te garanderen is samenwerking tussen universiteiten van het Guiana Shield een must door vooral de internationale mobiliteit van studenten en onderzoekers te bevorderen.

Met deze lezingenserie wordt beoogd beleidsmakers in de publieke en private sector te betrekken bij kennisontwikkeling gericht op een duurzame benutting van hulpbronnen in 'the Guiana Shield'.

Belangstellenden kunnen de activiteiten bijwonen in het gebouw van de Institute of Graduate Studies and Research (IGSR) en naar eigen keuze deelnemen aan de lezingen en de daaropvolgende workshops in de ochtenduren. Voor informatie en registratie kan men terecht bij het secretariaat van het IGSR.