Alle kandidaten Orde van Advocaten goedgekeurd
17 Mar, 06:36
foto


De verkiezingscommissie van de Surinaamse Orde van Advocaten (Sova) heeft alle leden die zich kandidaat hebben gesteld voor de nieuwe Raad van Bestuur goedgekeurd. Ook de twee kandidaat-dekens, Harish Monorath, en Benito Pick hebben groen licht gekregen om een gooi te doen naar het bestuur van de Sova.

De verkiezingscommissie staat onder leiding van John Moerahoe. De kandidatenlijsten zijn doorgenomen en goedgekeurd. De verkiezing voor een deken en leden van de Raad van Bestuur wordt komende zaterdag gehouden. Dan zullen de leden uitmaken wie de leiding zal hebben van de Sova.

Eerder werd duidelijk dat advocaat Gerold Sewcharan, die de kandidatuur van kantoorgenoot Pick ondersteunt, protest zou aantekenen. Hij vindt dat Monorath al twee zittingstermijnen gediend heeft als deken. Volgens de statuten zou hij niet in aanmerking komen voor nog een termijn.

Monorath heeft aangegeven dat hij een jaar heeft waargenomen toen de toenmalige deken 65 jaar werd. Hij heeft toen met het bestaande Raad van Bestuur de organisatie geleid. Monorath stelt zich op het standpunt dat de eerste periode niet geldt als een zittingstermijn. Blijkbaar is de verkiezingscommissie het eens met zijn zienswijze. De tegenpartij kan een kort geding aanhangig maken om te voorkomen dat Monorath deelneemt aan de verkiezing.