De polemiek van de PL
15 Mar, 14:50
foto


De scherpe tong van parlementariër Cotino als reactie op de podiumtaal van Nasier Eskak van de PL heeft maar liefst twee nietszeggende en tegenstrijdige reacties losgemaakt. Zowel dhr. Eskak als dhr. Soentik betitelen haar scherpzinnigheid als een persoonlijke aanval. Niet vreemd! De waarheid is immers hard om aan te horen te meer als zij ongezouten de waarheid schrijft.

In ieder geval staat de conclusie van Cotino nog recht overeind: de PL en ontwikkelingskansen gaan absoluut niet samen! Geen van beide heren hebben, geheel volgens verwachting, niet eens één van de beweringen van Cotino durven te weerspreken. Ergo, Eskak verschool zich achter een nieuwe generatie politiekvoering en wenst niet terug te kijken in zijn wrange partijverleden dan slechts om wijze lessen daaruit te leren. Zo probeerde hij de ontoelaatbare handelingen van zijn partijbonzen te verdoezelen. Poging mislukt! Want in tegenstelling tot Eskak’s opvatting ging docent Soentik, na een college theorie, geheel voorbij aan de oproep van Eskak om tot een andere vorm van politiekvoering te komen.

Wat een schijnbare polemiek onder deze twee PL'ers. Wat een conflicterend standpunt. Zo te zien hechten zij meer waarde aan het redden van de verdere afgang van hun partij dan een goede onderlinge afstemming en eenduidigheid. Ook dit is niet vreemd. Daar de partij bijna is leeggelopen in Wanica en Commewijne, hebben zij hun handen vol met het redden van het beetje dat nog te redden valt.

De Nationale Democratische Partij daarentegen zal zich, ondanks alle kritieken, blijven inzetten voor het vergroten van de ontwikkelingskansen van de Surinaamse burgers en zal niets aan het toeval overlaten om versneld hieraan verdere invulling te geven geheel conform de prioriteitsgebieden gesteld door de regering.

Wetenschappelijk Bureau NDP
Faizel Baarn LL.B MICL

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May