Shanti Venetiaan neemt hamer over van Levens bij SVWR
13 Mar, 04:41
foto
Scheidende voorzitter van de SVWR, Ewald Levens, draagt de hamer over aan de nieuwe voorzitter Shanti Venetiaan. Afgetreden en nieuwe bestuursleden kijken toe.


Shanti Venetiaan is de nieuwe voorzitter van de Surinaamse Vereniging van Wiskunde- en Rekenleraren (SVWR). Reeds in april 2018, bij de viering van het tienjarig bestaan van de organisatie had voorzitter Ewald Levens te kennen gegeven zich niet herkiesbaar te stellen. Ruim elf jaar de SVWR op dit niveau gediend hebben vindt hij welletjes.

Het bestuur is bij enkele kandidaatstelling gekozen. De voorzittershamer is afgelopen week door Levens overgedragen aan Venetiaan. Zij bedankte het oud-bestuur voor het werk dat is verricht. Het nieuwe bestuur bestaat verder uit de dames Shirley Tamrin, Regina Mahadewsing, Thea Bonse (allen van de Faculteit der Wis- en Natuurkundige Wetenschappen) en de Sanjay Autar, docent het FHR.

Bij de overdracht is zowel door het voormalige als het huidige bestuur benadrukt de drie commissies te behouden die verantwoordelijk zijn voor de jaarlijkse basisactiviteiten van de SVWR, met name:
1. De commissie 'Workshops/trainingen ter verhoging van de reken-wiskunde didactische vaardigheden van de GLO-leerkracht' onder leiding van Ewald Levens.
2. De commissie 'Wiskunde olympiade voor Mulo-leerlingen' onder leiding Irwin Hidalgo.
3. De commissie 'Math Battle voor vwo–leerlingen' (voorloper van de wiskunde olympiade op vwo-niveau), die geleid wordt door Shanti Venetiaan.

Sunday 26 May
Saturday 25 May
Friday 24 May