Rasoelbaks regering erkentelijk voor benoeming rechters
23 Feb, 14:31
foto
Waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, feliciteert de nieuwe rechters na hun installatie. (Foto: Raoul Lith)


“De identificatie, benoeming, beëdiging en installatie is het resultaat van een goed staatsrechtelijke en rechtsstatelijke architectuur tussen de rechtelijke macht en de uitvoerende macht, zoals verankerd in de grondwet.” Dit zei de waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, vrijdag tijdens een buitengewone openbare zitting. Soebhas Punwasi is geïnstalleerd als lid van het Hof van Justitie. Maureen Dayala, Eric Rudge, Duncan Nanhoe, Lydia Ravenberg, Clayton Wallerlei en Jimmy Kasdipowidjojo zijn geïnstalleerd als plaatsvervangend leden. Zij werden op 14 februari beëdigd door president Desi Bouterse, en kunnen met hun installatie nu ingezet worden.

Er bestond volgens Rasoelbaks reeds geruime tijd behoefte aan verruiming van de capaciteit, echter moest dit traject uitermate zorgvuldig worden afgelegd. “De in de grondwet gewaarborgde 'checks and balances' tussen de uitvoerende en rechtelijke macht spelen daarbij een rol en vereisen diplomatie, takt en overleg, doch ook het zorgvuldig identificeren en selecteren van kandidaten.” Zij moesten ook voldoen aan selectiecriteria zoals onkreukbaarheid, trouw aan wet en recht, de juiste attitude en bereidheid om hun deskundigheid in te zetten ten dienste van de rechtspraak van Suriname.

Nog meer stappen
Rasoelbaks ging ook in op stappen die nog door de regering genomen moeten worden voor de verbetering van de rechtspraak, waaronder het instemmen met een ontwerpwet waarin de geldelijke voorziening voor de leden van de rechtelijke macht wordt vastgesteld. Ook moet een interim directeur voor de bedrijfsvoering van de rechtelijke organisatie en uitvoering van het verzelfstandigingsplan worden goedgekeurd en moeten maandelijks middelen beschikbaar gesteld worden aan het hof voor operationele behoeften. Verder is er behoefte aan goedkeuring van capaciteit uitbreiding van de rechtelijke organisatie middels Rio- en schrijfjuristen opleidingen. Het Hof van Justitie heeft ook behoefte aan een communicatie of pers unit. Rasoelbaks vraagt ook aandacht voor het opkrikken van de beveiliging van de rechterlijke organisatie door beschikbaarstelling van beveiligingsfunctionarissen en voor object en subject beveiliging.

Maureen Dayala, Duncan Nanhoe en Lydia Ravenberg zullen op de unit kantongerecht strafzaken hun krachten geven. Soebhas Punwasi en Jimmy Kasdipowidjojo sluiten zich aan bij de unit hofstraf en in de unit handel doen Eric Rudge en Clayton Wallerlei hun entree. Rasoelbaks geeft mee dat andere units ook dringend versterking nodig hebben en dat de regering wederom gevraagd zal worden om in te stemmen met een identificatie en selectieronde. In de komende vijf jaar zullen vijf rechters met pensioen gaan.

Meer dan 200 jaar ervaring
“De benoeming van rechters is altijd een bijzonder moment. Het doet zich niet geregeld voor en wanneer we weer na jaren vandaag de installatie van zeven pas benoemde rechters meemaken, markeert dit een bijzonder moment voor land en volk. Bovendien beschikt het Hof van Justitie met deze zeven rechters in één keer over ruim 200 jaar werkervaring die de betrokken zeven rechters in hun vorige actieve functie als vervolgingsambtenaar en als wetenschapper hebben opgedaan,” zei procureur-generaal Roy Baidjnath Panday tijdens zijn toespraak bij de installatie. Hij stelt dat het hof met de opgedane kennis en ervaring erop kan rekenen dat de directe inzet in de rechtspleging zonder twijfel goed zal verlopen, omdat dit pre condities zijn om niet in valkuilen terecht te komen. De kennis en ervaring die de zeven aantredende rechters volgens Baidjnath Panday in ruim voldoende mate hebben, zal ervoor helpen zorgen dat de werkdruk van rechters enigszins wordt verlicht en dat dat de deugdelijke rechtspraak wordt gecontinueerd.

De installatie van de zeven nieuwe rechters brengt het totaal aantal rechters op 26, terwijl het wenselijk aantal 40 is. Baidjnath Panday benadrukt de noodzaak tot invoering van meervoudige kamers in de eerste aanleg in de strafsector, welke aanleiding moet zijn voor het aantrekken van meer rechters in de nabije toekomst. Ook zal volgens hem over het algemeen investeringen in permanente opleidingen van rechters en vervolgingsambtenaren voortdurend moeten plaats vinden en moet het opstarten van opleidingen ter hand worden genomen.

Raoul Lith

Tuesday 21 May
Monday 20 May
Sunday 19 May