Visumplicht Rusland-Suriname wordt afgeschaft
23 Feb, 06:34
foto


Inwoners van Suriname en Rusland hoeven binnenkort geen visum meer aan te vragen om elkaars land te mogen bezoeken. In De Nationale Assemblee (DNA) is de wet die dat mogelijk maakt vrijdag aangenomen met 27 algemene stemmen. De oppositionele fracties VHP, NPS en ABOP hebben vóór stemming de zaal verlaten. William Waidoe (PL) die alleen aanwezig was van zijn fractie, heeft wel goedkeuring gegeven aan de ontwerpwet.
.
Krishna Mathoera (VHP) motiveert namens haar fractie waarom geen goedkeuring kan worden gegeven aan de ontwerpwet. De VHP vindt het tijdstip waarop deze wet wordt behandeld niet gunstig in geo politieke zin, hiermee doelend op de regionale problemen die nu heersen met Venezuela. Rusland is een bondgenoot van president Nicolas Maduro. “De minister heeft niet kunnen aangeven hoe de veiligheid bij vrij personenverkeer gegarandeerd gaat worden. De noodzaak waarom het vrije personenverkeer nu is en waarom er uitzonderingen worden gemaakt, dat is niet beargumenteerd”, meent het Assembleelid. NPS en ABOP hebben geen gebruik gemaakt van de stemmotivatie.

Waidoe benadrukt dat Suriname een onafhankelijk land is en zelf bepaalt wat belangrijk is voor het land. “We moeten kijken wat wij kunnen halen uit Rusland. Met deze wet reiken wij een tool naar de jonge generatie,” laat het lid optekenen. Hij ziet het openstellen van de grens tussen Suriname en Rusland als een mogelijkheid voor jonge Surinamers om zich in het oosterse land verder te ontwikkelen. Hij drukt daarom ook de minister van Buitenlandse Zaken, Yldiz Pollack-Beighle, op het hart om de beschikbare studiebeurzen zoveel mogelijk te publiceren, zodat iedereen dat kan weten.

Commissievoorzitter André Misiekaba acht het nodig nogmaals te benadrukken dat men niet zonder meer het niet westerse moet wegstoppen. Door het afschaffen van de visumplicht, worden volgens Misiekaba meer mogelijkheden gecreëerd voor de Surinaamse burgers. Minister Pollack-Beighle deelt deze mening. “Het gaat om mogelijkheden en kansen om bij te dragen aan de ontwikkeling van Suriname. Deze gelden voor eenieder en niet voor een geselecteerde groep”, legt de minister de reden uit om de visumplicht voor eenieder af te schaffen en niet alleen voor diplomaten te laten gelden.

“Voor Suriname staat centraal de samenwerking van onder ander handel, industrie, investeringen, onderwijs en capaciteitsversterking, veiligheid, milieu en klimaatsverandering, mijnbouw, landbouw, visserij en toerisme. Voor Suriname zal toerisme door de overeenkomst ook aanmerkelijk worden gestimuleerd”, zegt de bewindsvrouw. Zij benadrukt dat het bij de afhandeling van deze wet gaat om het volk en het land. Zodra deze is afgekondigd in het Staatsblad, zal de visumplicht tussen Suriname en Rusland volledig zijn afgeschaft. Burgers van beide landen mogen dan 90 dagen lang in elkaars land verblijven zonder een visum.

Yvanka Ozir-Awailame

Tuesday 21 May
Monday 20 May
Sunday 19 May