Hoefdraad sluit monetaire financiering niet uit
22 Feb, 00:00
foto
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën. (Beeld: DNA)


De intentieverklaring die in 2016 getekend was tussen minister Gillmore Hoefdraad van Financiën en de in ongenade gevallen governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS), Glenn Gersie, heeft geen waarde meer. Hoefdraad zei donderdag in De Nationale Assemblee dat de situatie in 2019 een heel andere is dan het geval was in 2016. Er kan een beroep worden gedaan op artikel 21 van de Bankwet voor tijdelijke voorschotten.

De regering kon door de intentieverklaring die als eis was gesteld door het Internationaal Monetair Fonds (IMF) geen beroep doen op middelen bij de CBvS om voorschotten op te nemen. Volgens artikel 21 van de Bankwet kunnen er kortstondige leningen worden genomen tot 10% van de lopende rekening. Dit komt neer op ongeveer SRD 670 miljoen.

Hoefdraad hield de volksvertegenwoordiging voor dat de Bankwet voorziet in de mogelijkheid voor opname van tijdelijke voorschotten bij de moederbank door de Staat. De wet dateert vanaf 1948, de koloniale tijd. "Anno 2019 staat dit artikel nog steeds in de Bankwet. Wij hadden in 2016, het IMF-advies volgens deze voorziening on hold gezet. Terecht op dat moment, omdat het samenging met strakke fiscale operaties", stelde de bewindsman. Er moest toen flink gesnoeid worden in de overheidsuitgaven, gelet op de zeer sterk gedaalde inkomsten.

"Vanwege de verbeterde economie nu en de huidige situatie van herwonnen financiële stabiliteit in ons systeem kan er thans anders tegen de mogelijke monetaire factoren aangekeken worden. De Staat zou toepassen van het wetsartikel 21 wederom kunnen inroepen bij fluctuaties in de cashflow, zoals het tijdelijk achterblijven van de ontvangsten op te plegen uitgaven en dit weer terugdraaien in de hogere inkomstenseizoenen. Het doel is de tijdigheid, nivellering en stabilisatie van de betalingen te bewerkstelligen," legde Hoefdraad uit.

In een aansterkende economie zijn de monetaire risico's lager, omdat de inkomstengroei volgens de bewindsman ook reëel is. "Het aangaan van deze vorm van financiering is wettelijk geoorloofd en soms ook nodig," meent Hoefdraad. De economische groei is volgens hem terrein aan het winnen, de inflatie is zeer gedaald en de wisselkoers is stabiel, benadrukt hij.

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May