Hoefdraad zoekt rechtvaardiging ontslag Gersie
22 Feb, 03:52
foto


In mijn artikel ‘Bouterse en Hoefdraad verantwoordelijk voor de crisis’ had ik reeds gezegd dat Bouterse en Hoefdraad verantwoordelijk zijn voor de financieel-economische crisis waarin het land thans verkeert. Daarvoor hebben we in de afgelopen jaren een veelheid aan verklaringen gekregen.

Het verkeerde monetair beleid van ex-governor Hoefdraad tijdens de periode 2010- 2015 heeft geleid tot deze crisis. Nu hij als minister van Financiën aanzit, wordt het met de dag erger, we kunnen ons niet meer inbeelden hoe groot de financiële chaos is. Met de vele buitenlandse leningen wordt onze schuldenberg steeds hoger.
Dat Bouterse en Hoefdraad het beleid van de regering bepalen weet bijna eenieder, dat is geen nieuws meer. Ashwin Adhin en de rest van het kabinet zijn slechts pionnen op het schaakbord. Ze moeten de opdrachten van zowel de president als van Hoefdraad blindelings opvolgen. Dat hebben wij gezien bij minister Moestadja, toen hij de boodschap van Hoefdraad moest overbrengen in DNA.

Op Starnieuws d.d. 21 februari: “Er zijn onregelmatigheden aan het licht gekomen die zich hebben afgespeeld gedurende het bewind van Glenn Gersie als governor van de Centrale Bank van Suriname (CBvS) in de periode 1 februari 2016 tot en met 15 februari 2019." Hoefdraad heeft laten doorschemeren dat hij een audit-onderzoek heeft moeten gelasten van de internationale reserves in beheer bij de Centrale Bank van Suriname. Het is nu zelfs voor de leek duidelijk wat Hoefdraad beoogt met dit onderzoek. Hij zoekt naar zondebokken voor zijn eigen falen en probeert zo het ontslag van Gersie te rechtvaardigen. Wie een hond wil slaan vindt altijd wel een stok.

Omdat er nu vanuit verschillende hoeken veel kritiek geleverd wordt op het ontslag van Gersie, probeert Hoefdraad zichzelf te verdedigen. Met het bericht van Hoefdraad, is de verwarring binnen de financiële sector compleet. In deze kwestie is er geen touw meer aan vast te knopen.

Hoewel Hoefdraad, de naam van ex-directeur Jim Bousaid van de Hakrinbank, niet heeft genoemd, zal hij zeer zeker ook meegesleurd worden in deze financiële chaos van onze moederbank. Kennelijk wil Hoefdraad 'wraak' nemen op Bousaid, omdat hij onlangs ongezouten kritiek heeft geleverd op het beleid van de minister van Financiën.
Bij Hoefdraad wekt bevreemding dat de CBvS cash euro’s van de Hakrinbank heeft omgezet naar girale tegoeden op rekeningen van de bank in het buitenland (ongeveer 8 miljoen). Hij vraagt zich af waarom slechts de Hakrinbank van deze faciliteit kon genieten? Hij heeft aangekondigd dat er nagegaan zal worden of de CBvS correct toezicht heeft toegepast op de herkomst van de Hakrinbank cash tegoeden. Dit is een ernstige aantijging aan het adres van Gersie, de Hankrinbank en Bousaid. De heer Jim Bousaid was toen nog directeur van de Hakrinbank.

Het is duidelijk dat men schade wil berokkenen aan de persoonlijke integriteit van de ex-directeur van de Hakrinbank en ex-governor Gersie. Ik kan alleen maar vaststellen dat dit een laffe daad is van Hoefdraad. De beschuldigende vinger wijzen richting Gersie en de Hankrinbank zonder vooraf een gedegen onderzoek te laten plegen is onbehoorlijk en laf.

Intussen heeft de ex-governor van CBvS met klem ontkend dat onder zijn leiding malversaties zijn gepleegd. Hij heeft keurig aangegeven hoe de vork in de steel zit en dat Hoefdraad ook dezelfde werkwijze heeft gehanteerd toen hij governor was. Ik verwacht wel dat deze onsmakelijke kwestie een politiek staartje zal krijgen.
Ik zag donderdagmiddag in het parlement een geïrriteerde minister van Financiën, hij begon zijn betoog rustig, maar gaandeweg haalde hij diep adem voor een langgerekte tirade. Hij slingerde verwensingen naar het hoofd van enkele economen (lees Jim Bousaid en Winston Ramautarsing) zonder die bij namen te noemen. Dat is een minister van Financiën niet waardig.

Hoefdraad heeft niet kunnen overtuigen waarom de ex-governor Gersie is ontslagen. Hij was vaag over de grondslag van het ontslag. Volgens zijn eigen zeggen heeft president Bouterse slechts 5 tot 7 minuten met Gersie gesproken. Het is nu wel duidelijk geworden dat Hoefdraad, de mastermind is achter het ontslag van de governor.

Minister Hoefdraad moet zijn eigen falen niet schuiven in de schoenen van anderen, maar dat hij de verantwoordelijkheid neemt en toegeeft dat hij als voormalig governor van de CBvS en thans als minister van Financiën volkomen gefaald heeft.

Idris Naipal

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May