Hoefdraad geeft grondslagen aan van ontslag Gersie
21 Feb, 18:12
foto
Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën vandaag in De Nationale Assemblee. (Foto: Raoul Lith)


Minister Gillmore Hoefdraad van Financiën heeft in De Nationale Assemblee na een lange aanloop enkele zaken opgesomd waarom de dienstbetrekking met governor Glenn Gersie van de Centrale Bank van Suriname is beëindigd. Dit is tijdens het gesprek met president Desi Bouterse op 12 februari gebeurd. Hoefdraad zei dat dit in harmonie heeft plaatsgevonden. De oppositie drong aan op de correspondentie tussen Gersie en Hoefdraad als twee monetaire autoriteiten. De minister zei dat hij hierover eerst wil afstemmen met Bouterse en Gersie. Ondanks aandringen van de oppositie is de correspondentie niet terstond verstrekt.

De oppositie had een motie waarin het vertrouwen in Hoefdraad wordt opgezegd niet volgens de regels ingediend. Deze motie is niet in behandeling genomen. Assembleevoorzitter Jennifer Simons hield de oppositie voor dat de fractieleiders het woord hebben gevoerd. De motie had toen ingediend moeten worden en niet tijdens een interruptie van Patricia Etnel (NPS). De oppositie is niet tevreden met de verklaring die Hoefdraad heeft gegeven over het ontslag van Gersie. André Misiekaba, fractieleider van de NDP, bedankt Gersie voor zijn bijdrage en wil overgaan tot de orde van de dag. Gevraagd is wanneer de nieuwe governor zal worden benoemd. Hoefdraad heeft aangegeven dat de directie van de bank zal worden versterkt. Uiterlijk eind maart zal de opvolger van Gersie worden benoemd. Er wordt een protocol ontwikkeld voor de samenwerking tussen de bank en Financiën.

Grondslagen ontslag
Een van de redenen voor het ontslag van Gersie is dat hij geen inzage wilde geven in de monetaire reserve van het land. "Het is heel vroeg opgekomen in de relatie met de governor dat wij over bepaalde informatie niet mochten beschikken, zoals de monetaire reserves. Het was voor mij ondenkbaar dat zulke cruciale informatie niet kon worden gedeeld met de andere monetaire autoriteit, het ministerie van Financiën. De regering heeft deze informatie nodig voor het maken van beleid," voerde Hoefdraad aan.

Met China is door de regering een SWAP-overeenkomst gesloten. "Voor ons was dat heel belangrijk, omdat een groot deel van onze importen uit China afkomstig zijn. Jammer genoeg is hier heel weinig aan gedaan". Slechts Telesur heeft met moeite gebruik van kunnen maken, maar moest deviezen buiten de Centrale Bank kopen.
"We zagen ook geen schot komen in de relatie met de Islamic Development Bank ten aanzien van de Islamic Finance, ofschoon er een fonds van US$ 400.000 ter beschikking was gesteld, werd het niet gebruikt voor de training en de juiste invulling van het kader."

"We hebben ook een serieus probleem in het betaalverkeer. Hier zien we dat transacties en stortingen worden geweigerd. We zien dat er kosten in rekening worden gebracht van het publiek, maar het is de regering die het antwoord op deze vragen moet geven. Voor ons is het belangrijk dat een instituut als de Centrale Bank de oplossingen brengt, want daarvoor hebben wij de beste krachten daar, daarvoor hebben wij een governor. Het is hun taak om de zaken in het betaalverkeer te vergemakkelijken," stelde Hoefdraad.

Op de laatste meeting met het IMF, waar in Bali gesproken moest worden over het Artikel 4-rapport, was de governor niet aanwezig. Hij heeft afgemeld met als reden dat hij een andere meeting had. Hij heeft een ondergeschikte afgevaardigd. "Het is ondenkbaar dat zo een belangrijk rapport in feite niet samen wordt behandeld door de minister van Financiën en de governor van de Centrale Bank. Deze zaken zijn aan de governor voorgehouden."

Wat ook wrevel bracht bij de regering dat bij de aanhouding van de 19,5 miljoen euro in Nederland geen voortvarende actie ondernomen is van de Centrale Bank. "We hadden vanaf januari bij de eerste aanhouding al aangedrongen op het gaan van de Centrale Bank naar Nederland en naar de Bank of China om de zaken goed uit te leggen, wat niet gebeurd is. Bij de tweede aanhouding is ook het verzoek gedaan om direct naar Nederland te gaan om daar te overleggen. Verder was het ons ook vreemd dat de communicatie vanuit Nederland vanuit het hoogste niveau plaatsvond vanuit de douane en het Openbaar Ministerie en dat de compliance officer van de Centrale Bank die in de cc was, niet gelijk de zaak oppakte. Maar dat het op het niveau van een medewerker was die correspondeerde met de autoriteiten in Nederland.
Dit zijn de zaken die wij als opmerking hebben geplaatst, waar we niet tevreden mee zijn," zei Hoefdraad.

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May