O.S. Dijkveld bijt de spits af in training handen wassen
21 Feb, 08:41
foto
Voedseltechnoloog Ricky Stutgard kijkt of de handen goed gewassen zijn door de leerlingen van O.S. Dijkveld.


O.S. Dijkveld is vast van plan om haar kampioenstitel te behouden tijdens het Handenwassen Scholentoernooi in mei. Deze school beet de spits af in de serie trainingen die door voedseltechnoloog Ricky Stutgard wordt verzorgd. Alle deelnemende scholen zullen in de komende periode getraind worden in de basisprincipes van een goede handhygiëne.

“Kampioen worden en kampioen blijven is moeilijk, want iedereen wil de kampioen verslaan. We wijzen jullie hoe je je handen goed moet wassen. En jullie gaan, zonder dat jullie ‘t ons vertellen, oefenen om in toneel, zang of dans jullie handenwassenboodschap te presenteren tijdens het handenwassentoernooi”, hield Stutgard de leerlingen en hun leerkrachten voor.

De O.S. Dijkveld staat in ieder geval klaar om de strijd tegen de andere scholen aan te gaan. De school heeft zich reeds goed voorbereid en doet er alles aan om haar concurrenten een stapje voor te zijn. Dave Wirjomengolo, die namens Intermed Caribe de trekker is van dit project, zegt dat de andere scholen hun borst mogen nat maken.

Tijdens de training op O.S. Dijkveld mochten twee groepen leerlingen van de vijfde klas samen met hun leerkrachten eerst hun handen inwrijven met een vloeistof. Die zorgde ervoor dat hun handen onder de speciale machine blauw oplichtte. Stutgard legde de enthousiaste kinderen uit dat alle plekken die blauw waren, niet goed gewassen waren en dus vol bacteriën zaten. Daarna mochten de kinderen hun handen wassen en die opnieuw onder de machine bekijken, om te zien of ze hun handen goed hadden gewassen. Vele kinderen keken verbaasd op toen bleek dat grote delen op hun handjes nog blauw oplichtten. “Als je regelmatig je handen wast, zal je zien dat je minder grieperig wordt. Je wordt minder snel verkouden en je maakt ook minder snel andere mensen ziek”, gaf Stutgard de kinderen mee.

De handen goed wassen is één van de belangrijkste stappen om ziekten te voorkomen en ziektekiemen naar anderen te verspreiden. Veel ziekten en aandoeningen worden verspreid doordat mensen hun handen niet met zeep en schoon stromend water wassen. Wanneer zeep en water niet beschikbaar zijn, dan raadt de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aan om een handdesinfecterend middel op basis van alcohol te gebruiken. Dit middel moet ten minste 60% alcohol bevatten.

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May