Caram: Mijn reputatie is vastgelegd in rapport voor pg
18 Feb, 06:31
foto
Monetair econoom Anthony Caram


Monetair econoom Anthony Caram zegt dat zijn reputatie over de vraag of het obligoplafond is overschreden, vastgelegd is in het vertrouwelijke rapport dat hij heeft uitgebracht aan procureur-generaal (pg) Roy Baidjnath Panday. Caram zei zondag in het programma Welingelichte Kringen via Radio ABC dat hij een elf pagina's tellend rapport heeft uitgebracht, waarin een heel genuanceerde conclusie is getrokken. Hij laat duidelijk blijken dat er meer aan de hand is dan de mededeling van de pg dat "vooralsnog niet gebleken is dat het obligoplafond is overschreden".

Maisha Neus, voorzitter van Strei! neemt geen genoegen met het antwoord van de pg en heeft zich gewend tot het Hof van Justitie. Op 15 augustus 2018 heeft Neus een strafklacht ingediend tegen minister Gillmore Hoefdraad en de Administrateur Generaal van het Bureau voor de Staatsschuld, Adeline Wijnerman. Het obiligoplafond is volgens Strei! in het boekjaar 2016, overschreden.

Caram zei in het programma dat hij heel serieus gekeken heeft naar het vraagstuk. De pg heeft hem gevraagd vertrouwelijk advies uit te brengen. Op grond daarvan kan Caram de inhoud niet prijsgeven. Hij verwijst naar de pg om het rapport vrij te geven. Er is volgens de econoom een gedegen analyse gemaakt met aanbevelingen. Uit publiekelijk gedane mededelingen van Caram blijkt dat het obligoplafond wel is overschreden.

Saturday 25 May
Friday 24 May
Thursday 23 May