Rasoelbaks verwacht snellere en betere rechtspraak
14 Feb, 01:58
foto
Waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, na de beëdiging van de rechters. (Foto: Raoul Lith)


Waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks is bijzonder blij met de beëdiging van zeven rechters. Rasoelbaks zegt dat niet over één nacht ijs is gegaan. Ongeveer twee jaar geleden is het project opgestart. Binnen deze tijdsduur is gezamenlijk werk verricht tussen de uitvoerende én de rechtelijke macht. Het Hof van Justitie heeft geïdentificeerd en alles in het werk gesteld om 'de crème de la crème' uit de groep juristen te krijgen die direct inzetbaar is. Rassoelbaks verwacht snellere en betere rechtspraak.

Met de introductie van de mensen in het systeem kan ook in de civiele sector de kleine handelsrol, die sinds januari is geïntroduceerd, worden bemenst. De hofpresident geeft aan dat met name de handelszaken tot een bedrag van SRD 20.000 bij de kleine handelsrol op snelle wijze afgerond kunnen worden. Ook arbeidszaken ter beslechting, verklaringsprocedures en huurkwesties worden sneller afgehandeld.

“De burger heeft er belang bij dat zaken snel verlopen en snel hun beslag krijgen, dat snel het vonnis beschikbaar is.” Naast de aanwas van rechters is capaciiteitsuitbreiding van de ondersteunende diensten ook belangrijk. Op het moment dat het vonnis is uitgesproken zal het ook snel naar de mensen moeten gaan, benadrukt Rasoelbaks.

De voormalige officieren van justitie zijn geselecteerd op basis van hun kunde, integriteit en attitude, legt Rasoelbaks uit. Deze mensen zaten in het verleden aan de andere zijde van de tafel, naast de rechter. Zij kennen het rechtssysteem en weten hoe de beslissingen eruit rollen.

"De mensen moeten hun entree maken en waar er gewerkt wordt kunnen er inzichtsverschillen bestaan over de toepassing van het recht. Daarvoor heb je de hogere rechter, het hoger beroep. Met de aanwas van de nieuwe rechters zal ook het hoger beroep, met name het strafrecht, worden gereorganiseerd," stelt Rasoelbaks. "Hierdoor zullen appellen sneller naar boven gaan, zodat die zaken snel behandeld kunnen worden en als er misslagen zijn gemaakt deze kunnen worden gecorrigeerd."

De installatie bij het Hof vindt 22 februari plaats, waarna de nieuwe rechters aan de slag kunnen. Als lid wordt toegelaten ex-procureur-generaal Soebhas Punwasi. Tot leden plaatsvervanger worden geïnstalleerd Maureen Dayala, Eric Rudge, Duncan Nanhoe, Lydia Ravenberg, Clayton Wallerlei en Jimmy Kasdipowidjojo.

Raoul Lith

Thursday 22 August
Wednesday 21 August
Tuesday 20 August