Plan van aanpak douane voor grove tekortkomingen
14 Feb, 03:27
foto


Tekortkomingen die bij het douaneapparaat geconstateerd zijn door een werkgroep, moeten via een plan van aanpak binnen vijftien maanden worden opgeheven. Uit een onderzoek blijkt dat er grove tekortkomingen zijn bij de douane. Dit heeft minister Gillmore Hoefdraad aan het hoofd van de dienst, August van Lobbrecht, meegedeeld. Hij heeft ook aan de vakbond in een schrijven aangegeven dat het managementteam niet zal worden vervangen. De bond had gevraagd om vervanging van de top. Deze week heeft Hoefdraad afzonderlijke gesprekken met Van Lobbrecht en het bestuur van de douanebond.

Enkele tekortkomingen bij de douane moeten onmiddellijk worden aangepakt. Enkele mutaties zullen gelijk moeten plaatsvinden maar daarnaast zal er ook een uitgebreid mutatiemodel moeten worden voorgelegd. Dit gaat vooral om ambtenaren gelinkt aan onder andere het Asycudasysteem en andere gevoelige functies. Het technische beheer van het Asycudasysteem is volledig overgenomen door ICT van het ministerie van Financiën. Verder zal er ook een forensisch onderzoek worden verricht door de CLAD in samenwerking met een accountantsbureau. De CLAD zal verder ook een Internal Auditing en Risk Management afdeling opzetten. Er zullen ook negen scanners worden aangeschaft voor de douane.

De minister heeft aangegeven dat binnen alle departementen van het ministerie een correcte bejegening moet plaatsvinden van medewerkers door de leiding en ook omgekeerd. De bond heeft hier vaak over geklaagd. "Ik vraag u als leidinggevende hierin het voortouw te nemen, het correcte voorbeeld te geven alsmede uw management hierop aan te spreken. Verder is het van belang dat het douaneakkoord herzien wordt en in deze zal de douanebond met uw managementteam gesprekken voeren om tot een voorstel te komen," schrijft Hoefdraad aan Van Lobbrecht.

De douanebond had sinds december een ultimatum gesteld aan de minister voor het vervangen van het managementteam. De bond is maandag bijeen geweest. Het bestuur is gevraagd om weer in contact te treden met de minister over de brief die is ontvangen, omdat er nog onduidelijkheden zouden zijn. De minister ontvangt de bond vrijdag om zijn brief nader toe te lichten.

Thursday 22 August
Wednesday 21 August
Tuesday 20 August