NDP Nickerie bespreekt strategie naar 2020
12 Feb, 00:43
foto
Structuren van de Nationale Democratische Partij zaterdag tijdens een partijbijeenkomst. De partijleden hebben informatie gekregen over diverse zaken rond organisatie van activiteiten.


De Nationale Democratische Partij (NDP) gaat voor behoud van de twee zetels in Nickerie. Daarnaast streeft de partij ernaar om een derde zetel te bemachtigen in het rijstdistrict. De strategie naar de verkiezingen toe is afgelopen weekend besproken met de structuren van de partij.

Raj Jadnanansing van de 'Soso Lobi Crew' heeft een presentatie gehouden over de organisatie van activiteiten. Bij de organisatie moeten verschillende zaken in acht worden genomen, zoals protocollen, de plekken die toppers en genodigden toegewezen krijgen, media-aandacht. Minister Lekhram Soerdjan (Landbouw, Veeteelt en Visserij) en districtscommissaris Nisha Kurban gingen in op beleidszaken. Ook Hanisha Jairam en Fabio Perk verzorgden inleidingen. Onder andere zijn belicht de rol van vrouwen, jongeren en ondernemerschap.

De goed opgekomen structuren hebben een beter beeld gekregen van de protocollen die in acht moeten worden genomen bij de organisatie van activiteiten. Zij hebben ook antwoord gekregen op de vele vragen die er waren.

Het is volgens de afdeling Nickerie van de NDP de bedoeling dat dit soort evenementen vaker gehouden zullen worden, waardoor de partijleden tools krijgen om het veldwerk beter te doen.