Reactie op verkiezingen in maart 2020?
10 Feb, 17:24
foto


“De PL-voorzitter zal aan de regering en De Nationale Assemblee (DNA) een brief richten waarin aandacht zal worden gevraagd om de mogelijkheid te bekijken de verkiezingen van mei 2020 te vervroegen naar maart 2020”. Het is jammer dat dit voornemen wereldkundig wordt gemaakt en daardoor een bepaalde verwachting wekt, althans de indruk doet ontstaan alsof het tot de mogelijkheden behoort.

De motivering ’tijdens Ramadan is het echter niet correct dat mensen in het kader van de verkiezingscampagnes op het podium zullen staan en anderen bespreken’ is naar de man zijn inzicht een valide reden ruimte te vragen om mensen op een podium te kunnen bekladden.

Het moet toch bekend zijn, nog meer bij een Assembleelid dat regeermacht wenst, dat ingevolge de Grondwet met name artikel 56 de zittingsperiode van vijf jaren slechts bij wet mag worden verlengd, zulks alleen in geval van oorlog of andere buitengewone omstandigheden, die het houden van een verkiezing verhinderen. De mogelijkheid van vervroegen is in strijd met de Grondwet dus derhalve niet mogelijk.
Waarvoor het geloof allemaal niet wordt gebruikt. We moeten respect hebben voor elkaars geloof, alsof de mens ondergeschikt is aan het geloof. We moeten in deemoed respect hebben voor God of Allah en daardoor de mens.

Verkiezingen later dan 25 mei houden is geen optie, omdat de wetgeving dat niet toelaat, aldus de PL-voorman. Frappant dat hij dat wel uit onze wetgeving haalt. Maar als vervroegde verkiezingen wel mogelijk zijn dan is de man vrij om krachtens artikel 78 van de Grondwet een initiatief voorstel van de wet ter behandeling aan De Nationale Assemblee (DNA) voor te leggen.

Het moet nu wel een keertje ophouden, dat sommige Assembleeleden die het Surinaamse volk vertegenwoordigen in DNA om opportunistische redenen tij en ontij allerlei onzin verkondigen over de Grondwet waardoor delen van onze bevolking in de war worden gebracht.

Door geen enkel samenspel in de Grondwet, kan de regering naar huis worden gestuurd. Ingevolge de Grondwet kan DNA met een gewone meerderheid een besluit nemen om de President en de Vicepresident te bedanken maar daarna moet zij in staat zijn om met twee derde meerderheid een nieuwe President en Vicepresident te kiezen.
De President en de Vicepresident hun ambtstermijn beëindigd pas na overdracht van het ambtssymbool, de sjerp, aan de nieuwe President dat is wat in onze Grondwet staat.

Oom Sjinnie Gessel zou zeggen, Suriname gaat ten onder door gebrek aan kennis van mensen die geacht worden het te moeten weten.
Ten slotte: Wij bespreken de wet en houden ons ook aan de wet en fulmineren niet.

Eugène van der San

Saturday 20 July
Friday 19 July
Thursday 18 July