Sewcharan wil verkiezing deken SOVA; Monorath antwoordt
09 Feb, 06:37
foto
Gerold Sewcharan


Harish Monorath, deken van de Surinaamse Orde van Advocaten (SOVA), en advocaat Gerold Sewcharan zijn in een heftige strijd verwikkeld. Over en weer zijn brieven verzonden naar advocaten. Sewcharan vindt dat Monorath een lastercampagne tegen hem is begonnen. Hij heeft deze kwestie voorgelegd voor toetsing aan het Advocaten Tuchtcollege.

Sewcharan gaf een reactie op een memo over het vaststellen van het procesreglement voor 'Unit Kort Geding'. Hij is het niet eens met de zienswijze in de memo waarin andere regels over het burgerlijk procesrecht in kort geding zijn verwoord. Hij heeft het Hof van Justitie puntsgewijs aangegeven waarom de opvatting in de memo over vaststellen van spoedeisend karakter niet kan worden toegepast. De waarnemend president van het Hof van Justitie, Iwan Rasoelbaks, heeft Sewcharan verwezen naar SOVA om deze kwestie te bespreken, zodat de standpunten meegenomen kunnen worden bij het definitief vaststellen van het procesreglement 'Unit Kort Geding' in mei 2019.

Volgens een schrijven van Sewcharan aan advocaten zou er een vergadering moeten worden gehouden door de SOVA. De advocaat schrijft dat nu niet voorzien is in de functie van deken, want Monorath zou vanaf 14 december 2017 rechtens geen deken zijn. Hij is volgens Sewcharan reeds twee termijnen deken. In feite is er volgens hem geen raad van bestuur, want de raadsleden zijn op 13 december 2014 gekozen voor een periode van drie jaar.

Aan de leden van SOVA heeft Sewcharan aangegeven dat er spoedig een verkiezing moet worden georganiseerd om een nieuw raad van bestuur van SOVA te kiezen. Dit is noodzakelijk om in overleg te kunnen treden met het Hof van Justitie over het procesreglement 'Unit Kort Geding'. Starnieuws verneemt dat verschillende advocaten reeds hebben aangegeven dat er een verkiezing moet komen. De SOVA heeft ruim een jaar niet vergaderd.

Monorath heeft aan de advocaten die lid zijn van SOVA geschreven dat Sewcharan een heksenjacht tegen de deken en raad van bestuur is begonnen. Volgens Monorath is de organisatie niet stuurloos. Dit past in het politieke spel, aangezien Sewcharan nu voorzitter is van de politieke partij PRO, meent Monorath. Volgens hem wil Sewcharan zich kandideren voor dekenschap en vraagt onder allerlei voorwendselen ondersteuning voor zijn kandidatuur.

U kunt de reactie van Harish Monorath en het antwoord hierop van Gerold Sewcharan hier downloaden.
pdf-icon.gif Antwoord_schrijven_mr._G_._Sewcharan_.pdf     pdf-icon.gif Reactie_brief_Manorath.doc