Gopal belooft steun voor plannen SVB
09 Feb, 08:32
foto
Minister van Sport- en Jeugdzaken (S&J) Lalinie Gopal, geflankeerd door bestuursleden van de SVB. (Foto:S&J/NII)


De Surinaamse Voetbalbond (SVB) heeft verschillende plannen, waaronder een strategisch plan, in de pijplijn. Het SVB-bestuur onder voorzitterschap van John Krisnadath, heeft bij een bezoek aan de minister van Sport- en Jeugdzaken (S&J), Lalinie Gopal de plannen uiteengezet. Twee van de aandachtsgebieden waren ontwikkeling van vrouwenvoetbal en de decentralisatie van jeugdvoetbal. Gopal heeft de bond steun toegezegd.

Het strategisch plan zal gefinancierd worden door de FIFA. Het streven is om in het komende jaar in verschillende districten 20 vrouwen voetbalteams te hebben opgezet, die het dan in competitieverband tegen elkaar zullen opnemen. Het ligt in de bedoeling om gebruik te maken van de mini kunstgrasvelden in de districten om vrouwenvoetbal te stimuleren.

Ten aanzien van het vrouwenvoetbal in de districten, heeft de SVB een beroep gedaan op het ministerie om gebruik te kunnen maken van de reeds aangelegde en de nog aan te leggen velden. In dit traject zullen de getrainde scheidsrechters en 60 coaches, die voornamelijk ook uit vrouwen bestaan, worden ingezet. De voetbalbond zal zich in de komende periode focussen op de decentralisatie van jeugdvoetbal, waarbij de trainingen en competities in de verschillende districten zullen worden afgewerkt, zegt de voorlichting van S&J, via het Nationaal Informatie Instituut.

De bond heeft ook het project ‘Nieuwbouw André Kamperveen Uitgangscentrum’ op de tafel gelegd. Gopal heeft met de SVB afgesproken dat er spoedig verdere stappen ondernomen zullen worden in het belang van de Surinaamse sportontwikkeling. S&J staat altijd open voor samenwerking en zal waar nodig en mogelijk de ondersteuning geven aan de plannen van de SVB. Tijdens het onderhoud zijn er afspraken gemaakt om de relatie tussen het ministerie en de bond te versterken, meldt S&J.

Saturday 20 July
Friday 19 July
Thursday 18 July