Oplevering brug over Saramaccakanaal over een week
08 Feb, 20:47
foto
De nieuwe brug over het Saramaccakanaal is bijna af. (Foto: OWT&C/NII)


De nieuwe brug over het Saramaccakanaal, in Beekhuizen, zal het verkeer van Noord naar Zuid helpen vergemakkelijken. De technische oplevering van deze verbinding zal zijn op 15 februari. Minister Patrick Pengel van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C), zegt dat er gewerkt wordt aan het bieden van steeds meer alternatieven voor mensen om hun bestemming te bereiken. Er is ook een plan om de oude brug over de Saramaccadoorsteek aan te pakken.

Ondanks enkele stagnaties die zijn opgetreden, wordt het werk ruimschoots op tijd opgeleverd. Waar de bouw van de brug meer dan achttien maanden en langer in beslag kon nemen heeft dat slechts zestien maanden geduurd, zegt Pengel. “Alle stortwerk is gedaan, de leuningwerken en verlichting zijn geplaatst. De parallelwegen onder de brug zijn af. De werkzaamheden aan de opritten worden nu gefinaliseerd.”

Met de bouw van de nieuwe brug zullen er over het Saramaccakanaal in totaal zes brugwerken lopen. Door de uitbreiding van de woongebieden in Paramaribo, Wanica en Para moet er heel veel verkeer richting het noorden heen en terug.

Over de oude brug over de Saramaccadoorsteek zegt Pengel dat er een paar jaar terug reeds werkzaamheden zijn uitgevoerd aan de onderbouw van de brug. Nu ligt het project voor de renovatie van de bovenbouw nog op tafel. Ook ligt het in planning om naast de oude brug nog een brugconstructie aan te leggen. Deze brugconstructie zal bestaan uit twee banen. Hiermee zullen er twee banen beschikbaar zijn voor het verkeer dat zuidwaarts gaat en twee banen voor het deel dat in de noordelijke richting gaat.

De genoemde projecten zullen in heroverweging genomen worden, wanneer de nieuwe brug te Beekhuizen geopend is. Dit zal geschieden op basis van technische aspecten, waaronder de technische staat van de brug bij Saramacca Doorsteek en de doorstroming van het verkeer, meldt de voorlichting van OWT&C, via het Nationaal Informatie Instituut.