Wonnie Boedhoe, directeur NOB, geschorst
09 Feb, 00:00
foto
Wonnie Boedhoe


Wonnie Boedhoe, directeur van de Nationale Ontwikkelingsbank (NOB), is geschorst door de raad van commissarissen (rvc), onder leiding van Subhas Mungra. Zij moet zich verweren over onder andere het ondertekenen van een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) zonder hierover af te stemmen met de rvc. Er is een 12% loonsverhoging overeengekomen met ingang van 1 januari 2018. Volgens de rvc heeft dit besluit verregaande financiële consequenties voor de bank.

De rvc zou geen goedkeuring geven aan de verhoging van de salarissen met 12%, omdat dit besluit nadelige gevolgen zal hebben voor het boekjaar 2018. Dit besluit is volgens de rvc de druppel die de emmer heeft doen overlopen. In het verleden is er reeds gewaarschuwd voor dergelijke handelingen.

Er is ook een onderzoek gaande door de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank. Er zouden ernstige tekortkomingen zijn blootgelegd. Boedhoe moet alle bedrijfseigendommen ter beschikking stellen van de rvc. Er is een ernstige vertrouwenscrisis ontstaan.

Wonnie Boedhoe om een reactie gevraagd, bevestigt tegenover Starnieuws de schorsing. Zij zal niet publiekelijk reageren op deze kwestie.