Jairam: Back-track route is drugsgevoelig
03 Feb, 08:27
foto
De back-track route naar Guyana. Het verkeer van personen en goederen tussen Nickerie en Guyana vindt voor een groot deel via deze route plaats.


Soedeshchand Jairam, adviseur van de VHP, vindt dat opvoering van controle bij de back-track route in Nickerie noodzakelijk is om drugstransport tegen te gaan. Volgens hem is deze route drugsgevoelig. “Vanwege dat gebrek aan controle kan alles en eenieder vrij binnengebracht worden of uitgevoerd worden. Er is geen controle van wat binnenkomt en wat uit het land gaat”, benadrukt Jairam in gesprek met Starnieuws.

Jairam merkt op dat opvoering van vrije handel tussen landen bevordert verkeer van gewenste personen, goederen en diensten, maar ook toestroom van ongewenste spullen en personen. Volgens de politicus is het heel jammer dat de regering deze route niet heeft kunnen reguleren, ondanks dit meerdere malen aangekondigd werd.

Deze route is nog steeds een chaos. Sinds Nitender Oemrawsingh, ondernemer, (40) doodgeschoten werd, is bedrijvigheid op deze route minder. De ondernemer werd genoemd in de megadrugszaak. Hij is in Guyana vermoord met een kogel in zijn voorhoofd.

“De verwachting is dat de komende jaren, vanwege de investeringen die Guyana pleegt in de oliesector, het verkeer op de Corantijnrivier zal toenemen. Doordat de back-track route niet gereguleerd is, verliest de overheid ook veel aan inkomsten en blijft deze route drugsgevoelig”, zegt Jairam.

Starnieuws sprak twee personen die op de back-track route actief zijn. Zij willen niet bij naam genoemd worden.De mannen vertellen zij dat er een soort van angst is ontstaan sedert Oemrawsingh doodgeschoten is. Enkele Nickerianen worden volgens hen ook in deze zaak genoemd. De politie maakte zaterdagavond bekend dat nog vijf Nickerianen zijn aangehouden in deze geruchtmakende zaak, waarbij meer dan 2200 kg cocaïne is onderschept op 8 januari.

Ook wordt beweerd dat iemand die op deze route zeer actief is, betrokken is geweest bij de transport van Oemrawsingh naar Guyana. De route ligt momenteel best wel stil. Ook Jairam beaamt dat de back-track route stil ligt en dat mensen zelfs bang zijn om een foto te schieten.

Wanita Ramnath