RGB ontruimt illegalen uit Brownsberg Natuurpark
03 Feb, 06:34
foto


Gouddelvers en houtkappers in het Brownsberg Natuurpark moten onmiddellijk hun activiteiten staken. Zij dienen hun spullen ook meteen te verwijderen. In de afgelopen week zijn controle-activiteiten van start gegaan in het Brownsberg Natuurpark.

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een gezamenlijk team van jachtopzieners van de dienst ‘s Lands Bosbeheer van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond- en Bosbeheer (RGB) en leden van de Ordening Goud Sector. Indien personen geen gehoor geven aan deze oproep, zal niet worden geschroomd hen met de sterke arm te ontruimen, zegt het ministerie van RGB in een bericht via het Nationaal Informatie Instituut.

Voorts wil het ministerie nadrukkelijk aangeven dat het Brownsberg Natuurpark een beschermd gebied is. Er mogen geen activiteiten uitgevoerd worden die schade toebrengen aan de biodiversiteit.

RGB roept de gemeenschap op alle onregelmatigheden in het Natuurpark te melden via het telefoonnummer 472847.