Bouterse wacht 3 jaar op drugsbestrijdingsorganisatie
22 Jan, 14:04
foto
President Desi Bouterse beantwoordt vragen over de algemene politieke beschouwingen. (Foto: Raoul Lith)


President Desi Bouterse erkent dat Suriname niet bespaard blijft van de internationale drugsproblematiek. Hij heeft zojuist in De Nationale Assemblee aangegeven dat de regering al drie jaar om ondersteuning vraagt voor de aanpak van drugs aan buitenlandse organisaties die in de wereld bekend staan om drugsbestrijding. Bouterse deelt mee dat de regering zal doorgaan met de aanpak van de grensoverschrijdende criminaliteit met steun van anderen in de wereld.

Het staatshoofd voert aan dat de drugsgerelateerde criminaliteit een groot probleem is dat een integrale benadering vereist. Deze problematiek zal op nationaal niveau, maar zeker vanwege het grensoverschrijdend karakter ervan, ook in overleg met buitenlandse veiligheidsdiensten en waar nodig met inschakeling van buitenlandse dienstverlening ter zake worden aangepakt.

"Voorzitter, ter uwe informatie, reeds drie jaren vraagt deze regering ondersteuning aan organisaties die bekend zijn in de wereld, die een specialisatie hebben met betrekking tot drugsbestrijding om hier op onze kosten in Suriname, onder leiding van uiteraard de minister van Justitie, werkzaamheden te komen doen. Al drie jaar. Het niet komen zal wel een bepaalde reden hebben. Maar wij zijn er van overtuigd dat wij in staat zullen zijn gezamenlijk, met of zonder ondersteuning van al die geweldigheden, dat er andere geweldigheden in de wereld zijn, die ons wel zullen helpen, welke straks op een andere wijze wordt geïnterpreteerd. En dat men aangeeft 'er wordt politiek gespeeld'. Ik zeg het een beetje in tongen, mevrouw de voorzitter, maar zij die oren hebben, hore.

De president heeft niet aangegeven om welke organisatie het gaat. Uit zijn bewoordingen kan worden geconcludeerd dat het gaat om de Drug Enforcement Administration (DEA), de gespecialiseerde Amerikaanse overheidsorganisatie. DEA had eerder een kantoor in Suriname, maar opereert nu vanuit Guyana.

Wat de recente drugsvangst op de Jules Sedney haven betreft, vindt de regering het nodig om "hier in uw geacht college aan te geven dat de regering trots is op haar veiligheidsdiensten en haar in deze ondersteunende diensten. Laat mij dat hier duidelijk zeggen! Met de beschikbare middelen zijn deze diensten erin geslaagd om, na nauwkeurig onderzoek, analyse en opsporing, een dergelijke omvangrijke drugsvangst te doen." De president merkt op dat als het mogelijk was in De Nationale Assemblee hij zou vragen om te applaudisseren.