Veritasschool gaat weer op 28 januari open
21 Jan, 22:52
foto


De Veritasschool aan de Nieuw Weergevondenweg zal weer op 28 januari worden opengesteld. Ondertussen is er door de leiding van de school voorziening getroffen voor de opvang van de kinderen van de diverse leerjaren op verschillende locaties. Dit meldt het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten.

De leiding van de organisatie betreurt de onderbreking van het onderwijsproces en verontschuldigt zich in het bijzonder tegenover de ouders voor het ongerief. Zij doet er alles aan om dit probleem zo snel als mogelijk tot het verleden te laten behoren.

Toen bij de aanvang van het tweede kwartaal de Veritasschool haar deuren weer opendeed, bleken problemen met het afvoersysteem van de toiletten voor een onhygiënische situatie te zorgen. De school werd terstond op maandag 7 januari 2019 gesloten, en dit probleem werd meteen ter hand genomen en opgelost, zegt het kerkgenootschap.

Het Bureau Openbare Gezondheidszorg heeft de school vervolgens bezocht en geconstateerd dat er sprake was van contaminatie, doordat bacteriën zich over het terrein en gebouw hadden verspreid. Vanwege dit feit is de school die aanvankelijk op maandag 14 januari weer was begonnen, op woensdag 16 januari opnieuw gesloten.

Inmiddels is er een bedrijf aangetrokken dat reeds begonnen is met het ontsmetten van het terrein en de gebouwen. De verwachting is dat alle werkzaamheden die ervoor moeten zorgen dat de school weer 'veilig' is, tegen het eind van de week zullen zijn afgerond.