Leerlingen Veritasschool al twee weken thuis
21 Jan, 05:49
foto
De Veritasschool aan de Nieuw Weergevondenweg. De kinderen moeten al twee week onderwijs ontberen.


De Veritasschool aan de Nieuw Weergevondenweg is al twee weken gesloten. Leerlingen en ouders zijn radeloos. Zij weten niet wanneer de baisschool de deuren weer zal openen. Starnieuws verneemt dat de school gesloten is om hygiënische redenen.

Een leerling van de zesde klas zegt aan Starnieuws dat hij graag naar school wil. Hij is bang dat hij de toets niet zal halen nu hij zoveel lessen heeft gemist. De ouders van de leerlingen hebben nog niet gehoord wanneer de school weer geopend wordt. Het gaat om een school van de Zevende-dags Adventisten.

De afdeling Milieu Inspectie van het Bureau Openbare Gezondheidszorg (BOG) is op de hoogte gesteld van de onhygiënische situatie op de Veritasschool, verneemt Starnieuws van Volksgezondheid. Het BOG heeft geconstateerd dat toiletten verstopt waren. Het buizenstelsel is vervangen, zonder de septic tank te ledigen. Hierdoor zijn fecaliën op het terrein terechtgekomen.

Om het euvel aan te pakken, is door de schoolleiding zand geplaatst. Door de regen is het schoolerf onderwater gelopen. De ontlasting kwam weer aan het oppervlak. De schoolleiding had de school al een week gesloten. Nadat de klacht gemeld werd op 14 januari, heeft het team van Milieu Inspectie een inspectie uitgevoerd. Geadviseerd is om het gecontamineerde zand op te graven en het terrein wederom met zand op te vullen, zodanig dat het terrein niet meer onderwater loopt.