Uitvaartbedrijf Poesé vs bewoners Wintiwaiproject
19 Jan, 12:40
foto


De kwestie waarbij de mensen van Wintiwaiproject in opstand zijn gekomen tegen de bouw van een crematorium in hun woongebied, is een deskundig diepgaand onderzoek waard, zonder aanzien des persoons. De fractieleider van de NDP, André Misiekaba, heeft de regering ook gevraagd om dit project per direct stop te zetten.

In zekere zin sta ik achter de opstelling van Misiekaba, maar er moet eerst een onafhankelijk onderzoek komen. De rechtmatigheid van het project moet objectief worden getoetst. Als het project rechtmatig is opgestart, moet de ondernemer de kans krijgen om zijn project uit te voeren, zodat de gestelde doelen kunnen worden gerealiseerd. We moeten ondernemers waarderen die ondanks de moeilijke economische situatie in het land, toch bereid zijn te blijven investeren om arbeidsplaatsen te creëren.

Deze case moet op de volgende wijze worden aangepakt:
• Is er een buurtonderzoek gedaan op basis van de Hinderwet om de vergunning voor de bestemde plek te kunnen uitgeven? Zo ja, wat is de uitkomst van dit onderzoek? Indien de buurtbewoners positief hadden gereageerd op het onderzoek, moet het protest resoluut worden afgewezen. Dan mag Poesé niet worden gehinderd om zijn project uit te voeren. De uitgegeven vergunning aan de ondernemer is dan 100% rechtmatig.
• Indien de uitkomst van het buurtonderzoek negatief was en Poesé toch een vergunning heeft gekregen, moet het project direct worden gestopt. Er moet dan een onderzoek komen hoe het mogelijk is dat er toch een vergunning is uitgegeven, ondanks een negatieve uitkomst. Als dit het geval is, dan is er vermoedelijk corruptie in het spel. Poesé moet de Staat Suriname dan voor het gerecht slepen voor schadevergoeding, als hij weet dat hem geen blaam treft.
• Er is zonder een buurtonderzoek een vergunning afgegeven voor het project. In dit geval moeten de werkzaamheden ook gelijk worden stopgezet en moet er een diepgaand onderzoek worden gestart. Ook hier zou dan vermoedelijk corruptie in het spel zijn. Er zal dan onderzocht moeten worden of Poesé ook een belangrijke rol hierin heeft gespeeld. Als dat het geval is, zal de overheid tegen dit bedrijf moeten optreden.

De werkzaamheden voor het opstarten van dit project zijn begonnen in de tijd dat Jerry Miranda de scepter zwaaide op het Ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie (OWT&C). De verzakkingen op de hoek van de Draaibatra- en Tafelbergstraat zijn veroorzaakt door de zware trucks die bezig waren het terrein te verhogen. Dit alles heb ik persoonlijk met foto’s en al gerapporteerd aan de toenmalige minister, maar het is vermoedelijk niet gekomen tot aanpak van de verantwoordelijken. Ik hoop dat nu het duidelijk is geworden dat Poesé de veroorzaker van al de schade op de hoek is, de huidige minister van OWT&C nu kan optreden.

Laten wij hopen dat in dit conflict het recht zal zegevieren, want eenieder wil vredig leven. De mens moet wel weten dat bij het leven de dood hoort. Waar willen wij ten ruste worden gelegd als het moment is aangebroken? Please, think about it!


Ruben Ravenberg